Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Porządek obrad XLVI Sesji Rady Miasta i Gminy

Wyświetl stronę główną » Rada Miasta i Gminy » Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2018- kadencja 2014-2018 » Ogłoszenie o terminach sesji » Porządek obrad XLVI Sesji Rady Miasta i Gminy

Podtytuł: w dniu 23 marca 2018 r.

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Miasta i Gminy Pilica, że w dniu 23 marca 2018 r. tj. piątek o godz.15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy odbędzie się Sesja Rady Miasta i Gminy.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:   
  • a) ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pilica,
  • b) podziału gminy Pilica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
  • c) podziału Gminy Pilica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  • d) przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta i Gminy w Pilicy na 2018 rok oraz złożenie sprawozdań z działalności Komisji za 2017 rok,
  • e) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2018 oraz przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2017,
  • f) „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 roku”,
  • g) zasad dofinansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Pilica w roku 2018,
  • h) wyrażenia opinii o projekcie zmiany granic Gminy Pilica,
  • i) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Pilica,
  • j) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pilica,
  • k) zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
  • l) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilica na lata 2018 - 2026.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad sesji.  

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy
Barbara Przybylik

Osoba odpowiedzialna za treść: Iwona Kazior
Udostępnił: Eliza Piątek

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2018- kadencja 2014-2018.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2018-03-14 12:23

Dodanie artykułu - Eliza Piątek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy PILICA
ul. Żarnowiecka 46A
42-436 Pilica

tel. (32) 673 51 04
tel. (32) 673 51 66
fax:(32) 673 60 81

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
http://gmpilica.peup.pl

Skrytka ePUAP: /5573rqbnv5/skrytka

Aktualny nr konta bankowego
BS Wolbrom O/Pilica
13 8450 0005 0040 0400 0013 0001

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.