Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pilica 22863 razy
2.  Plan miasta i gminy Pilica. 10078 razy
3.  Wykaz placówek oświatowych na terenie Gminy Pilicy 8830 razy
4.  Jednostki organizacyjne 8688 razy
5.  Wykaz sołectw z ulicami w Gminie Pilica 7432 razy
6.  Plan Rozwoju Lokalnego miasta i gminy Pilica 5938 razy
7.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5675 razy
8.  Wykaz sołtysów gminy Pilica 5265 razy
9.  Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pilica 4798 razy
10.  Rachunek bankowy 4784 razy
11.  Projekt 4569 razy
12.  Dane Urzędu Miasta i Gminy Pilica 4567 razy
13.  Godziny urzędowania 4533 razy
14.  Uchwała: VIII/65/2003 Rady Miasta i Gminy w Pilicy, z dnia: 2003.08.08 4227 razy
15.  Tryb pracy Rady 3796 razy
16.  LISTA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 3650 razy
17.  Zakres zadań Sekretarza 3467 razy
18.  Oświadczenia majątkowe za 2019 3287 razy
19.  Inwestycja 3236 razy
20.  Oświadczenia majątkowe za 2018 3185 razy
21.  Zakres zadań Skarbnika Gminy 3050 razy
22.  Wykaz ulic w mieście Pilica 3000 razy
23.  UCHWAŁA nr XXV/171/2005 RADY MIASTA I GMINY W PILICY z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pilica. 2864 razy
24.  Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2807 razy
25.  Oświadczenia majątkowe za 2017 2762 razy
26.  Oświadczenia majątkowe za 2020 2757 razy
27.  Dziennik Urzędowy 2570 razy
28.  Publicznie dostepny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2547 razy
29.  Uchwała Nr XLVIII/287/2010 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28.10.2010r. 2526 razy
30.  Zarządzenie 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z dnia 31 grudnia 2008 r. 2483 razy
W sumie 150234 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Uchwały kat. główna 14.9 %
2.  Przetargi kat. główna 14.2 %
3.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 5.8 %
4.  Zarządzenia kat. główna 4.7 %
5.  Rada Miasta i Gminy kat. główna 3.6 %
6.  Komunikaty i zarządzenia 3.5 %
7.  Ochrona Środowiska kat. główna 3.4 %
8.  Aktualności kat. główna 3 %
9.  Nabór na stanowiska kat. główna 2.8 %
10.   Organizacje pozarządowe kat. główna 2.6 %
11.  Zagospodarowanie przestrzenne kat. główna 2.4 %
12.  Burmistrz Miasta i Gminy kat. główna 1.7 %
13.  Jednostki organizacyjne kat. główna 1.6 %
14.  Realizacja budżetu kat. główna 1.3 %
15.  Protokoły kat. główna 1.1 %
16.  Podatki i opłaty lokalne kat. główna 1 %
17.  Zarządzenia rok 2009 1 %
18.  Urząd Miasta i Gminy kat. główna 0.9 %
19.  Plan miasta i gminy Pilica kat. główna 0.9 %
20.  Jednostki pomocnicze kat. główna 0.9 %
21.  Zarządzenia rok 2010 0.9 %
22.  Uchwały- rok 2009 0.9 %
23.  Strategia rozwoju kat. główna 0.8 %
24.  USC Pilica 0.8 %
25.  Ogłoszenie o terminach sesji 0.8 %
26.  Dowody osobiste i ewidencja ludności 0.8 %
27.  Uchwały - rok 2010 0.8 %
28.  Regulamin kat. główna 0.7 %
29.  Szkolnictwo i Oświata kat. główna 0.6 %
30.  Ochrona Środowiska - 2009 rok 0.6 %
31.  Statut kat. główna 0.6 %
32.  Protokoły 2008 0.6 %
33.  Zarządzenia - rok 2011 kadencja 2010-2014 0.6 %
34.  Uchwały - rok 2011 kadencja 2010-2014 0.6 %
35.  Protokoły 2009 0.6 %
36.  Konsultacje kat. główna 0.6 %
37.  Posiedzenie komisji - rok 2009 0.5 %
38.  Spis spraw kat. główna 0.5 %
39.  Ochrona Środowiska - 2010 rok 0.5 %
40.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.5 %
41.  Ogłoszenie o terminach sesji - rok 2009 0.5 %
42.  Posiedzenie komisji - rok 2010 0.4 %
43.  Podatki 0.4 %
44.  Protokoły 2010 0.4 %
45.  Posiedzenie Komisji - rok 2008 0.4 %
46.  Stanowiska kat. główna 0.4 %
47.  Skład Rady 0.4 %
48.  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE kat. główna 0.4 %
49.  Program Rozwoju Subregionu Centralnego kat. główna 0.4 %
50.  Dane kat. główna 0.4 %
51.  Odpady komunalne kat. główna 0.4 %
52.  Rachunek bankowy kat. główna 0.4 %
53.  Godziny urzędowania kat. główna 0.4 %
54.  Ogłoszenie o terminach sesji - rok 2010 0.4 %
55.  Podstawowe informacje kat. główna 0.4 %
56.  Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 0.3 %
57.  Promocja Gminy kat. główna 0.3 %
58.  Protokoły 2010-2011 , kadencja 2010-2014 0.3 %
59.  Kontrole, Petycje, Lobbing kat. główna 0.3 %
60.  Rejestr Skarg i Wniosków kat. główna 0.3 %
61.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza kat. główna 0.3 %
62.  Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014 0.3 %
63.  Uchwały - rok 2010 kadencja 2010-2014 0.3 %
64.  Komisje Rady 0.3 %
65.  Posiedzenie komisji kadencja 2010-2014 0.3 %
66.  Przewodniczący Rady 0.3 %
67.  Środki pomocowe kat. główna 0.3 %
68.  Zarządzenia rok 2010 - kadencja 2010 -2014 0.2 %
69.  Ogłoszenie o terminach sesji rok 2011 kadencja 2010-2014 0.2 %
70.  Projekty dofinansowane z funduszy UE 0.2 %
71.  Rejestry i ewidencje kat. główna 0.2 %
72.  Dziennik Urzędowy kat. główna 0.2 %
73.  Zawiadomienia Rady 0.2 %
74.  Przyjęcia interesantów 0.2 %
75.  Ochrona środowiska 0.2 %
76.  Sekretarz 0.2 %
77.  Zadania i kompetencje 0.2 %
78.  Tryb pracy Rady 0.2 %
79.  Ochrona Środowiska - 2011 rok 0.2 %
80.  Emisja obligacji kat. główna 0.2 %
81.  Publicznie dostępny wykaz danych 0.2 %
82.  Wybór ławników kat. główna 0.1 %
83.  Skarbnik 0.1 %
84.  Ogłoszenie o terminach posiedzeń komisji 0.1 %
85.  Komórki organizacyjne (referaty) i ich zadania 0.1 %
86.  Wybory 2020 r kat. główna 0.1 %
87.  Organizacja wewnętrzna Rady 0.1 %
88.  Akty prawa miejscowego kat. główna 0.1 %
89.  Urzędowa tablica ogłoszeń 0.1 %
90.  Referat Inwestycji, Mienia Komunalnego i Rolnictwa - IiR 0.1 %
91.  Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich - OR 0.1 %
92.  Kadra Kierownicza 0.1 %
93.  Oświadczenia majątkowe koniec kadencji 2006-2010 0.1 %
94.  Sprawozdania finansowe kat. główna 0.1 %
95.  Załatwianie spraw w urzędzie 0.1 %
96.  Radca prawny 0.1 %
97.  Mienie i wyposażenie 0.1 %
98.  Urząd Stanu Cywilnego - USC 0.1 %
99.  Referat Finansowy - Fn 0.1 %
100.  Pełna sprawozdawczość urzędowa 0.1 %
101.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0.1 %
102.  Zarządzenia - rok 2012 kadencja 2010-2014 0.1 %
103.  Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2018 kat. główna 0.1 %
104.  Kolektory słoneczne kat. główna 0.1 %
105.  Uchwały - rok 2012 kadencja 2010-2014 0.1 %
106.  Wybory uzupełniające do Rady MiG 2019r kat. główna 0 %
107.  Wybory uzupełniające kat. główna 0 %
108.  Powszechny Spis Ludności i Mieszkań 2021 kat. główna 0 %
109.  Powszechny Spis Rolny 2020 kat. główna 0 %
110.  Dostępność kat. główna 0 %
111.  Posiedzenie komisji- rok 2012 kadencja 2010-2014 0 %
112.  Ochrona danych osobowych kat. główna 0 %
113.  Ponowne wykorzystanie informacji publicznych kat. główna 0 %
114.  Wybory do Sejmu i Senatu 2019r kat. główna 0 %
115.  Wybory do PE 2019 kat. główna 0 %
116.  Rejstr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 0 %
117.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2012- kadencja 2010-2014 0 %
118.  Ochrona Środowiska - 2012 rok 0 %
119.  umigpilica@pro.onet.pl 0 %
120.  Protokoły 2012 - kadencja 2010-2014 0 %
121.  Ewidencja zezwoleń 0 %
122.  Informacje osobowe członków Zarządu 0 %
123.  Podstawowe informacje 0 %
124.  Informacje i sprawozdania przedkładane na Radzie 0 %
125.  Kontakt z mieszkańcami 0 %
126.  Posiedzenia Zarządu 0 %
127.  Skład osobowy Zarządu 0 %
128.  Uchwały Zarządu 0 %
129.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2020 - kadencja 2018-2023 0 %
130.  XXIV Sesja Rady MiG (20 lipiec 2020 r) 0 %
131.  XVII Sesja Rady MiG (30 grudnia 2019 r) 0 %
132.  XI Sesja Rady MiG (22 lipiec 2019 r) 0 %
133.  Wybory Prezydenckie 2020r 0 %
134.  Ewidencja zabytków 0 %
135.  Lobbing 0 %
136.  XIV Sesja Rady MiG (31 październik 2019 r) 0 %
137.  XIX Sesja Rady MiG (14 luty 2020 r) 0 %
138.  Protokoły 2020 - kadencja 2018-2023 0 %
139.  XV Sesja Rady MiG (19 listopada 2019 r) 0 %
140.  XVI Sesja Rady MiG (05 grudnia 2019 r) 0 %
141.  XVIII Sesja Rady MiG (17 stycznia 2020 r) 0 %
142.  Ochrona Środowiska - 2020 rok 0 %
143.  Zarządzenia - rok 2020 kadencja 2018-2023 0 %
144.  Posiedzenie komisji- rok 2020 kadencja 2018-2023 0 %
145.  X Sesja Rady MiG (14 czerwiec 2019 r) 0 %
146.  Raporty Burmistrza 0 %
147.  Oświadczenia majątkowe kadencja 2018-2023 0 %
148.  V Sesja Rady MiG (31 styczeń 2019 r) 0 %
149.  Protokoły 2019 - kadencja 2018-2023 0 %
150.  VI Sesja Rady MiG (28 luty 2019 r) 0 %
151.  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solca Gmina Pilica IiR.271.4.2021 0 %
152.  VII Sesja Rady MiG (19 marzec 2019 r) 0 %
153.  Petycje 0 %
154.  Petycje do Rady MiG 0 %
155.  XXII Sesja Rady MiG (29 maj 2020 r) 0 %
156.  Wybory Prezydenckie 2020r zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 0 %
157.  Nabór na rachmistrzów terenowych 0 %
158.  XXIII Sesja Rady MiG (19 czerwiec 2020 r) 0 %
159.  XXVII Sesja Rady MiG (30 listopad 2020 r) 0 %
160.  XXVIII Sesja Rady MiG (28 grudnia 2020 r) 0 %
161.  Wybory uzupełniające 2019 0 %
162.  VIII Sesja Rady MiG (30 kwiecień 2019 r) 0 %
163.  IX Sesja Rady MiG (30 maj 2019 r) 0 %
164.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2019- kadencja 2018-2023 0 %
165.  kontrole zewnętrzne - rok 2020 0 %
166.  XLIX Sesja Rady MiG (23 września 2022 r) 0 %
167.  XLI Sesja Rady MiG (27 stycznia 2022 r) 0 %
168.  PROTOKOŁY 2022 - KADENCJA 2018-2023 0 %
169.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2022 - kadencja 2018-2023 0 %
170.  Posiedzenie komisji - rok 2022 kadencja 2018-2023 0 %
171.  Zarządzenia - rok 2022 kadencja 2018-2023 0 %
172.  XL Sesja Rady MiG (29 grudnia 2021 r) 0 %
173.  XXXIX Sesja Rady MiG (14 grudnia 2021 r) 0 %
174.  XXXVIII Sesja Rady MiG (24 listopada 2021 r) 0 %
175.  Ochrona Środowiska - 2022 rok 0 %
176.  Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącej biblioteki na dom kultury wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 0 %
177.  XLII Sesja Rady MiG (28 lutego 2022 r) 0 %
178.  XLVIII Sesja Rady MiG (26 sierpnia 2022 r) 0 %
179.  Sprawozdanie finansowe JST za 2022 r. 0 %
180.  XLVII Sesja Rady MiG (15 czerwca 2022 r) 0 %
181.  XLVI Sesja Rady MiG (27 maja 2022 r) 0 %
182.  XLIII Sesja Rady MiG (23 marca 2022 r) 0 %
183.  XLIV Sesja Rady MiG (31 marca 2022 r) 0 %
184.  XLV Sesja Rady MiG (11 kwietnia 2022 r) 0 %
185.  Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 641278S Dobraków -Podrędzinie”. 0 %
186.  Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szycach wraz z przebudową istniejących pomieszczeń oraz infrastrukturą techniczną IiR.271.5.2021 0 %
187.  XXXVII Sesja Rady MiG (28 października 2021 r) 0 %
188.  XXXVI Sesja Rady MiG (30 września 2021 r) 0 %
189.  kontrole wewnętrzne - rok 2010 0 %
190.  XXIX Sesja Rady MiG (19 luty 2021 r) 0 %
191.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2021 - kadencja 2018-2023 0 %
192.  Posiedzenie komisji - rok 2021 kadencja 2018-2023 0 %
193.  Specjalista ds. kontroli wewnętrznej 0 %
194.  Zarządzenia - rok 2021 kadencja 2018-2023 0 %
195.  Petycje do Burmistrza MiG 0 %
196.  XXI Sesja Rady MiG (30 kwiecień 2020 r) 0 %
197.  Deklaracja Dostępności 0 %
198.  Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 0 %
199.  Protokoły 2021 - kadencja 2018-2023 0 %
200.  XXXV Sesja Rady MiG (31 sierpnia 2021 r) 0 %
201.  kontrole wewnętrzne - rok 2011 0 %
202.  XXXIV Sesja Rady MiG (6 lipca 2021 r) 0 %
203.  XXXIII Sesja Rady MiG (18 czerwca 2021 r) 0 %
204.  XXXII Sesja Rady MiG (26 maja 2021 r) 0 %
205.  XXXI Sesja Rady MiG (29 kwiecień 2021 r) 0 %
206.  Ochrona Środowiska - 2021 rok 0 %
207.  XXX Sesja Rady MiG (26 marzec 2021 r) 0 %
208.  XX Sesja Rady MiG (27 marzec 2020 r) 0 %
209.  Posiedzenie komisji- rok 2019 kadencja 2018-2023 0 %
210.  Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji zbiorów danych 0 %
211.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2014- kadencja 2014-2018 0 %
212.  XII Sesja Rady MiG (27 sierpień 2019 r) 0 %
213.  kontrole zewnętrzne - rok 2018 0 %
214.  XXVI Sesja Rady MiG (23 października 2020 r) 0 %
215.  kontrole zewnętrzne - rok 2014 0 %
216.  Protokoły 2014 - kadencja 2010-2014 0 %
217.  Uchwały - rok 2014 kadencja 2010-2014 0 %
218.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2014- kadencja 2010-2014 0 %
219.  Uchwały - rok 2014 kadencja 2014-2018 0 %
220.  Protokoły 2014 - kadencja 2014-2018 0 %
221.  Zarządzenia - rok 2014 kadencja 2014-2018 0 %
222.  Protokoły 2015 - kadencja 2014-2018 0 %
223.  Uchwały - rok 2015 kadencja 2014-2018 0 %
224.  Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018 0 %
225.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2015- kadencja 2014-2018 0 %
226.  Posiedzenie komisji- rok 2015 kadencja 2014-2018 0 %
227.  Zarządzenia - rok 2015 kadencja 2014-2018 0 %
228.  Ochrona Środowiska - 2015 rok 0 %
229.  Posiedzenie komisji- rok 2014 kadencja 2014-2018 0 %
230.  Posiedzenie komisji- rok 2014 kadencja 2010-2014 0 %
231.  Zarządzenia - rok 2014 kadencja 2010-2014 0 %
232.  Kontrole zewnętrzne - rok 2011 0 %
233.  kontrole zewnętrzne - rok 2010 0 %
234.  kontrole wewnętrzne - rok 2012 0 %
235.  kontorle wewnętrzne 0 %
236.  kontrole zewnętrzne 0 %
237.  Inne 0 %
238.  Rejestr uchwał stanowiących akty prawa miejscowego rok 1990-2010 0 %
239.  Protokoły z konsultacji 0 %
240.  Kontrole zewnętrzne - rok 2012 0 %
241.  Uchwały - rok 2013 kadencja 2010-2014 0 %
242.  Zarządzenia - rok 2013 kadencja 2010-2014 0 %
243.  Ochrona Środowiska - 2014 rok 0 %
244.  kontrole wewnętrzne - rok 2013 0 %
245.  Program Ochrony Środowiska 0 %
246.  Ochrona Środowiska - 2013 rok 0 %
247.  kontrole zewnętrzne - rok 2013 0 %
248.  Posiedzenie komisji- rok 2013 kadencja 2010-2014 0 %
249.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2013- kadencja 2010-2014 0 %
250.  Protokoły 2013 - kadencja 2010-2014 0 %
251.  Dane Urzędu 0 %
252.  Rejestr Instytucji Kultury 0 %
253.  Ochrona Środowiska - 2019 rok 0 %
254.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2018- kadencja 2018-2023 0 %
255.  kontrole zewnętrzne - rok 2017 0 %
256.  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 0 %
257.  Protokoły 2018 - kadencja 2014-2018 0 %
258.  Uchwały - rok 2018 kadencja 2014-2018 0 %
259.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2018- kadencja 2014-2018 0 %
260.  Ochrona Środowiska - 2018 rok 0 %
261.  Posiedzenie komisji- rok 2018 kadencja 2014-2018 0 %
262.  Nagrania obrad Sesji Rady MiG kadencja 2018-2023 0 %
263.  Uchwały kadencja 2018-2023 0 %
264.  I Sesja Rady MiG (20 listopada 2018 r.) 0 %
265.  Zarządzenia - rok 2019 kadencja 2018-2023 0 %
266.  IV Sesja Rady MiG (28 grudnia 2018 r) 0 %
267.  Interpelacje 0 %
268.  III Sesja Rady MiG (14 grudnia 2018 r) 0 %
269.  Protokoły 2018 - kadencja 2018-2023 0 %
270.  Zarządzenia - rok 2018 kadencja 2018-2023 0 %
271.  Posiedzenie komisji- rok 2018 kadencja 2018-2023 0 %
272.  II Sesja Rady MiG (30 listopada 2018 r.) 0 %
273.  Zarządzenia - rok 2018 kadencja 2014-2018 0 %
274.  Wykaz dokumentów do pobrania Ochrona Środowiska 0 %
275.  Główny specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych - GS 0 %
276.  Referat Promocji, Rozwoju Gminy i Funduszy Zewnętrznych - PRiF 0 %
277.  Protokoły 2016 - kadencja 2014-2018 0 %
278.  Ochrona Środowiska - 2016 rok 0 %
279.  Uchwały - rok 2016 kadencja 2014-2018 0 %
280.  Zarządzenia - rok 2016 kadencja 2014-2018 0 %
281.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2016- kadencja 2014-2018 0 %
282.  Posiedzenie komisji- rok 2016 kadencja 2014-2018 0 %
283.  kontrole wewnętrzne - rok 2016 0 %
284.  XIII Sesja Rady MiG (24 wrzesień 2019 r) 0 %
285.  XXV Sesja Rady MiG (11 września 2020 r) 0 %
286.  kontrole wewnętrzne - rok 2014 0 %
287.  Protokoły 2017 - kadencja 2014-2018 0 %
288.  Uchwały - rok 2017 kadencja 2014-2018 0 %
289.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2017- kadencja 2014-2018 0 %
290.  Posiedzenie komisji- rok 2017 kadencja 2014-2018 0 %
291.  Ochrona Środowiska - 2017 rok 0 %
292.  Zarządzenia - rok 2017 kadencja 2014-2018 0 %
293.  kontrole zewnętrzne - rok 2016 0 %
294.  kontrole wewnętrzne - rok 2015 0 %
Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy PILICA
ul. Żarnowiecka 46A
42-436 Pilica

tel. (32) 673 51 04
tel. (32) 673 51 66
fax:(32) 673 60 81

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
http://gmpilica.peup.pl

Skrytka ePUAP: /5573rqbnv5/skrytka

Aktualny nr konta bankowego
BS Wolbrom O/Pilica
13 8450 0005 0040 0400 0013 0001

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.