Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pilica 29846 razy
2.  Plan miasta i gminy Pilica. 10467 razy
3.  Jednostki organizacyjne 9541 razy
4.  Wykaz placówek oświatowych na terenie Gminy Pilicy 9457 razy
5.  Wykaz sołectw z ulicami w Gminie Pilica 7849 razy
6.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza 6747 razy
7.  Wykaz sołtysów gminy Pilica 6518 razy
8.  Plan Rozwoju Lokalnego miasta i gminy Pilica 6118 razy
9.  Dane Urzędu Miasta i Gminy Pilica 5638 razy
10.  Rachunek bankowy 5403 razy
11.  Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pilica 4984 razy
12.  Projekt 4959 razy
13.  Oświadczenia majątkowe za 2021 4867 razy
14.  Godziny urzędowania 4639 razy
15.  Uchwała: VIII/65/2003 Rady Miasta i Gminy w Pilicy, z dnia: 2003.08.08 4485 razy
16.  Tryb pracy Rady 4168 razy
17.  Oświadczenia majątkowe za 2019 4058 razy
18.  UCHWAŁA nr XXV/171/2005 RADY MIASTA I GMINY W PILICY z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pilica. 4055 razy
19.  Zakres zadań Sekretarza 3698 razy
20.  Oświadczenia majątkowe za 2020 3613 razy
21.  Inwestycja 3578 razy
22.  Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 3317 razy
23.  Zakres zadań Skarbnika Gminy 3286 razy
24.  Wykaz sołtysów gminy Pilica 3207 razy
25.  Dziennik Urzędowy 3199 razy
26.  Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 3130 razy
27.  Oświadczenia majątkowe za 2022 2970 razy
28.  Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2861 razy
29.  Uchwała Nr XLVIII/287/2010 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28.10.2010r. 2840 razy
30.  Zarządzenie 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z dnia 31 grudnia 2008 r. 2838 razy
W sumie 172336 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Uchwały kat. główna 16.2 %
2.  Przetargi kat. główna 13.2 %
3.  Zarządzenia kat. główna 6.9 %
4.  Rada Miasta i Gminy kat. główna 5.3 %
5.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 4.8 %
6.  Aktualności kat. główna 3.9 %
7.  Ochrona Środowiska kat. główna 3.5 %
8.  Nabór na stanowiska kat. główna 3.4 %
9.  Komunikaty i zarządzenia 2.6 %
10.   Organizacje pozarządowe kat. główna 2.4 %
11.  Zagospodarowanie przestrzenne kat. główna 2.3 %
12.  Burmistrz Miasta i Gminy kat. główna 1.9 %
13.  Realizacja budżetu kat. główna 1.5 %
14.  Protokoły kat. główna 1.4 %
15.  Jednostki organizacyjne kat. główna 1.3 %
16.  Urząd Miasta i Gminy kat. główna 1 %
17.  Podatki i opłaty lokalne kat. główna 0.9 %
18.  Konsultacje kat. główna 0.8 %
19.  Jednostki pomocnicze kat. główna 0.8 %
20.  Zarządzenia rok 2009 0.8 %
21.  Plan miasta i gminy Pilica kat. główna 0.7 %
22.  Strategia rozwoju kat. główna 0.7 %
23.  Odpady komunalne kat. główna 0.6 %
24.  Regulamin kat. główna 0.6 %
25.  Uchwały- rok 2009 0.6 %
26.  Zarządzenia rok 2010 0.6 %
27.  USC Pilica 0.6 %
28.  Ogłoszenie o terminach sesji 0.6 %
29.  Dowody osobiste i ewidencja ludności 0.6 %
30.  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE kat. główna 0.6 %
31.  Uchwały - rok 2010 0.6 %
32.  Szkolnictwo i Oświata kat. główna 0.5 %
33.  Statut kat. główna 0.5 %
34.  Kontrole, Petycje, Lobbing kat. główna 0.5 %
35.  Spis spraw kat. główna 0.5 %
36.  Ochrona Środowiska - 2009 rok 0.5 %
37.  Protokoły 2008 0.4 %
38.  Zarządzenia - rok 2011 kadencja 2010-2014 0.4 %
39.  Środki pomocowe kat. główna 0.4 %
40.  Uchwały - rok 2011 kadencja 2010-2014 0.4 %
41.  Rejestry i ewidencje kat. główna 0.4 %
42.  Protokoły 2009 0.4 %
43.  Posiedzenie komisji - rok 2009 0.4 %
44.  Ochrona Środowiska - 2010 rok 0.4 %
45.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.4 %
46.  Ogłoszenie o terminach sesji - rok 2009 0.3 %
47.  Promocja Gminy kat. główna 0.3 %
48.  Posiedzenie komisji - rok 2010 0.3 %
49.  Podatki 0.3 %
50.  Protokoły 2010 0.3 %
51.  Posiedzenie Komisji - rok 2008 0.3 %
52.  Stanowiska kat. główna 0.3 %
53.  Program Rozwoju Subregionu Centralnego kat. główna 0.3 %
54.  Rachunek bankowy kat. główna 0.3 %
55.  Skład Rady 0.3 %
56.  Dane kat. główna 0.3 %
57.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza kat. główna 0.3 %
58.  Godziny urzędowania kat. główna 0.3 %
59.  Podstawowe informacje kat. główna 0.3 %
60.  Ogłoszenie o terminach sesji - rok 2010 0.3 %
61.  Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 0.3 %
62.  Protokoły 2010-2011 , kadencja 2010-2014 0.3 %
63.  Rejestr Skarg i Wniosków kat. główna 0.3 %
64.  Wybory 2024 kat. główna 0.2 %
65.  Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014 0.2 %
66.  Uchwały - rok 2010 kadencja 2010-2014 0.2 %
67.  Komisje Rady 0.2 %
68.  Posiedzenie komisji kadencja 2010-2014 0.2 %
69.  Emisja obligacji kat. główna 0.2 %
70.  Przewodniczący Rady 0.2 %
71.  Dziennik Urzędowy kat. główna 0.2 %
72.  Wybory 2020 r kat. główna 0.2 %
73.  Zarządzenia rok 2010 - kadencja 2010 -2014 0.2 %
74.  Akty prawa miejscowego kat. główna 0.2 %
75.  Ogłoszenie o terminach sesji rok 2011 kadencja 2010-2014 0.2 %
76.  Projekty dofinansowane z funduszy UE 0.2 %
77.  Wybory 2023 r. kat. główna 0.2 %
78.  Sprawozdania finansowe kat. główna 0.2 %
79.  Zawiadomienia Rady 0.2 %
80.  Wybór ławników kat. główna 0.1 %
81.  Przyjęcia interesantów 0.1 %
82.  Ochrona środowiska 0.1 %
83.  Sekretarz 0.1 %
84.  Zadania i kompetencje 0.1 %
85.  Tryb pracy Rady 0.1 %
86.  Ochrona Środowiska - 2011 rok 0.1 %
87.  Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2018 kat. główna 0.1 %
88.  Publicznie dostępny wykaz danych 0.1 %
89.  Skarbnik 0.1 %
90.  Wybory uzupełniające do Rady MiG 2019r kat. główna 0.1 %
91.  Ogłoszenie o terminach posiedzeń komisji 0.1 %
92.  Komórki organizacyjne (referaty) i ich zadania 0.1 %
93.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0.1 %
94.  Organizacja wewnętrzna Rady 0.1 %
95.  Kolektory słoneczne kat. główna 0.1 %
96.  Urzędowa tablica ogłoszeń 0.1 %
97.  Referat Inwestycji, Mienia Komunalnego i Rolnictwa - IiR 0.1 %
98.  Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich - OR 0.1 %
99.  Powszechny Spis Ludności i Mieszkań 2021 kat. główna 0.1 %
100.  Oświadczenia majątkowe koniec kadencji 2006-2010 0.1 %
101.  Kadra Kierownicza 0.1 %
102.  Wybory uzupełniające kat. główna 0.1 %
103.  Załatwianie spraw w urzędzie 0.1 %
104.  Radca prawny 0.1 %
105.  Mienie i wyposażenie 0.1 %
106.  Urząd Stanu Cywilnego - USC 0.1 %
107.  Referat Finansowy - Fn 0.1 %
108.  Pełna sprawozdawczość urzędowa 0.1 %
109.  Wybory do Sejmu i Senatu 2019r kat. główna 0.1 %
110.  Wybory do PE 2019 kat. główna 0.1 %
111.  Zarządzenia - rok 2012 kadencja 2010-2014 0.1 %
112.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 kat. główna 0 %
113.  Ponowne wykorzystanie informacji publicznych kat. główna 0 %
114.  Dostępność kat. główna 0 %
115.  Ochrona danych osobowych kat. główna 0 %
116.  Powszechny Spis Rolny 2020 kat. główna 0 %
117.  Uchwały - rok 2012 kadencja 2010-2014 0 %
118.  Posiedzenie komisji- rok 2012 kadencja 2010-2014 0 %
119.  Zapytania ofertowe kat. główna 0 %
120.  Rejstr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 0 %
121.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2012- kadencja 2010-2014 0 %
122.  Referendum 2023 kat. główna 0 %
123.  Ochrona Środowiska - 2012 rok 0 %
124.  umigpilica@pro.onet.pl 0 %
125.  Protokoły 2012 - kadencja 2010-2014 0 %
126.  Nieodpłatna pomoc prawna kat. główna 0 %
127.  Ewidencja zezwoleń 0 %
128.  Informacje osobowe członków Zarządu 0 %
129.  Podstawowe informacje 0 %
130.  Informacje i sprawozdania przedkładane na Radzie 0 %
131.  Kontakt z mieszkańcami 0 %
132.  Posiedzenia Zarządu 0 %
133.  Skład osobowy Zarządu 0 %
134.  Uchwały Zarządu 0 %
135.  XXXI Sesja Rady MiG (29 kwiecień 2021 r) 0 %
136.  XXX Sesja Rady MiG (26 marzec 2021 r) 0 %
137.  Ochrona Środowiska - 2021 rok 0 %
138.  XXXIII Sesja Rady MiG (18 czerwca 2021 r) 0 %
139.  XXXIV Sesja Rady MiG (6 lipca 2021 r) 0 %
140.  XLV Sesja Rady MiG (11 kwietnia 2022 r) 0 %
141.  XLI Sesja Rady MiG (27 stycznia 2022 r) 0 %
142.  XXXII Sesja Rady MiG (26 maja 2021 r) 0 %
143.  Zarządzenia - rok 2022 kadencja 2018-2023 0 %
144.  Posiedzenie komisji - rok 2022 kadencja 2018-2023 0 %
145.  XL Sesja Rady MiG (29 grudnia 2021 r) 0 %
146.  XXXIX Sesja Rady MiG (14 grudnia 2021 r) 0 %
147.  XXXVIII Sesja Rady MiG (24 listopada 2021 r) 0 %
148.  Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szycach wraz z przebudową istniejących pomieszczeń oraz infrastrukturą techniczną IiR.271.5.2021 0 %
149.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2022 - kadencja 2018-2023 0 %
150.  XXXVI Sesja Rady MiG (30 września 2021 r) 0 %
151.  PROTOKOŁY 2022 - KADENCJA 2018-2023 0 %
152.  XXXV Sesja Rady MiG (31 sierpnia 2021 r) 0 %
153.  XXXVII Sesja Rady MiG (28 października 2021 r) 0 %
154.  Protokoły 2021 - kadencja 2018-2023 0 %
155.  Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 0 %
156.  XVII Sesja Rady MiG (30 grudnia 2019 r) 0 %
157.  Wybory Prezydenckie 2020r 0 %
158.  Lobbing 0 %
159.  XIX Sesja Rady MiG (14 luty 2020 r) 0 %
160.  Protokoły 2020 - kadencja 2018-2023 0 %
161.  XVIII Sesja Rady MiG (17 stycznia 2020 r) 0 %
162.  Ochrona Środowiska - 2020 rok 0 %
163.  XI Sesja Rady MiG (22 lipiec 2019 r) 0 %
164.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2020 - kadencja 2018-2023 0 %
165.  Posiedzenie komisji- rok 2020 kadencja 2018-2023 0 %
166.  XVI Sesja Rady MiG (05 grudnia 2019 r) 0 %
167.  kontrole zewnętrzne - rok 2020 0 %
168.  XX Sesja Rady MiG (27 marzec 2020 r) 0 %
169.  Ewidencja zabytków 0 %
170.  Deklaracja Dostępności 0 %
171.  XIV Sesja Rady MiG (31 październik 2019 r) 0 %
172.  XXIX Sesja Rady MiG (19 luty 2021 r) 0 %
173.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2021 - kadencja 2018-2023 0 %
174.  Posiedzenie komisji - rok 2021 kadencja 2018-2023 0 %
175.  XV Sesja Rady MiG (19 listopada 2019 r) 0 %
176.  Zarządzenia - rok 2021 kadencja 2018-2023 0 %
177.  Petycje do Burmistrza MiG 0 %
178.  XXI Sesja Rady MiG (30 kwiecień 2020 r) 0 %
179.  Zarządzenia - rok 2020 kadencja 2018-2023 0 %
180.  Ochrona Środowiska - 2022 rok 0 %
181.  III Sesja Rady MiG (24 maj 2024) 0 %
182.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2024 - kadencja 2018-2023 0 %
183.  Posiedzenie komisji - rok 2024 kadencja 2018-2023 0 %
184.  Zarządzenia - rok 2024 kadencja 2018-2023 0 %
185.  LXVI Sesja Rady MiG (28 grudnia 2023 r) 0 %
186.  LXV Sesja Rady MiG (12 grudnia 2023 r) 0 %
187.  LXIV Sesja Rady MiG (15 listopada 2023 r) 0 %
188.  LXIII Sesja Rady MiG (27 października 2023 r) 0 %
189.  kontrole zewnętrzne - rok 2023 0 %
190.  LXII Sesja Rady MiG (28 września 2023 r) 0 %
191.  LXI Sesja Rady MiG (07 września 2023 r) 0 %
192.  LX Sesja Rady MiG (25 sierpnia 2023 r) 0 %
193.  LXVII Sesja Rady MiG (29 stycznia 2024 r) 0 %
194.  LXVIII Sesja Rady MiG (12 luty 2024 r) 0 %
195.  Protokoły 2024 - kadencja 2018-2023 0 %
196.  Interpelacje kadencja 2024 - 2029 0 %
197.  Protokoły 2024 - kadencja 2024-2029 0 %
198.  II Sesja Rady MiG (16 maj 2024) 0 %
199.  Posiedzenie komisji - rok 2024 kadencja 2024 - 2029 0 %
200.  I Sesja Rady MiG (07 maj 2024) 0 %
201.  Uchwały kadencja 2024-2029 0 %
202.  Ochrona Środowiska - 2024 rok 0 %
203.  Zarządzenia - rok 2024 kadencja 2024-2029 0 %
204.  Nagrania obrad Sesji Rady MiG kadencja 2024-2029 0 %
205.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2024 - kadencja 2024-2029 0 %
206.  LXIX Sesja Rady MiG (28 luty 2024) 0 %
207.  Budowa drogi w miejscowości Kidów, Gmina Pilica 0 %
208.  LIX Sesja Rady MiG (16 czerwca 2023 r) 0 %
209.  LI Sesja Rady MiG (15 listopada 2022 r) 0 %
210.  L Sesja Rady MiG (28 października 2022 r) 0 %
211.  XLIX Sesja Rady MiG (23 września 2022 r) 0 %
212.  XLVIII Sesja Rady MiG (26 sierpnia 2022 r) 0 %
213.  Sprawozdanie finansowe JST za 2022 r. 0 %
214.  XLVII Sesja Rady MiG (15 czerwca 2022 r) 0 %
215.  XLVI Sesja Rady MiG (27 maja 2022 r) 0 %
216.  XLIII Sesja Rady MiG (23 marca 2022 r) 0 %
217.  XLIV Sesja Rady MiG (31 marca 2022 r) 0 %
218.  Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 641278S Dobraków -Podrędzinie”. 0 %
219.  XLII Sesja Rady MiG (28 lutego 2022 r) 0 %
220.  LII Sesja Rady MiG (07 grudnia 2022 r) 0 %
221.  LIII Sesja Rady MiG (29 grudnia 2022 r) 0 %
222.  Zarządzenia - rok 2023 kadencja 2018-2023 0 %
223.  LVIII Sesja Rady MiG (26 maj 2023 r) 0 %
224.  Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00- 0001/21/00 0 %
225.  LVII Sesja Rady MiG (28 marzec 2023 r) 0 %
226.  LVI Sesja Rady MiG (28 luty 2023 r) 0 %
227.  Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierbka, Gmina Pilica 0 %
228.  Ochrona Środowiska - 2023 rok 0 %
229.  LV Sesja Rady MiG (31 stycznia 2023 r) 0 %
230.  Protokoły 2023 - kadencja 2018-2023 0 %
231.  LIV Sesja Rady MiG (11 stycznia 2023 r) 0 %
232.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2023 - kadencja 2018-2023 0 %
233.  Posiedzenie komisji - rok 2023 kadencja 2018-2023 0 %
234.  Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącej biblioteki na dom kultury wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 0 %
235.  Referat Promocji, Rozwoju Gminy i Funduszy Zewnętrznych - PRiF 0 %
236.  Ochrona Środowiska - 2015 rok 0 %
237.  Posiedzenie komisji- rok 2014 kadencja 2014-2018 0 %
238.  Zarządzenia - rok 2014 kadencja 2014-2018 0 %
239.  Protokoły 2014 - kadencja 2014-2018 0 %
240.  Uchwały - rok 2014 kadencja 2014-2018 0 %
241.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2014- kadencja 2014-2018 0 %
242.  kontrole wewnętrzne - rok 2014 0 %
243.  XXVI Sesja Rady MiG (23 października 2020 r) 0 %
244.  kontrole zewnętrzne - rok 2014 0 %
245.  Protokoły 2014 - kadencja 2010-2014 0 %
246.  Uchwały - rok 2014 kadencja 2010-2014 0 %
247.  Zarządzenia - rok 2015 kadencja 2014-2018 0 %
248.  Posiedzenie komisji- rok 2015 kadencja 2014-2018 0 %
249.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2015- kadencja 2014-2018 0 %
250.  Protokoły 2016 - kadencja 2014-2018 0 %
251.  Ochrona Środowiska - 2016 rok 0 %
252.  Uchwały - rok 2016 kadencja 2014-2018 0 %
253.  Zarządzenia - rok 2016 kadencja 2014-2018 0 %
254.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2016- kadencja 2014-2018 0 %
255.  Posiedzenie komisji- rok 2016 kadencja 2014-2018 0 %
256.  kontrole wewnętrzne - rok 2015 0 %
257.  Rejestr Instytucji Kultury 0 %
258.  Protokoły 2015 - kadencja 2014-2018 0 %
259.  Uchwały - rok 2015 kadencja 2014-2018 0 %
260.  Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018 0 %
261.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2014- kadencja 2010-2014 0 %
262.  Posiedzenie komisji- rok 2014 kadencja 2010-2014 0 %
263.  Zarządzenia - rok 2014 kadencja 2010-2014 0 %
264.  kontrole zewnętrzne 0 %
265.  Rejestr uchwał stanowiących akty prawa miejscowego rok 1990-2010 0 %
266.  Dane Urzędu 0 %
267.  Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji zbiorów danych 0 %
268.  Protokoły z konsultacji 0 %
269.  Inne 0 %
270.  kontrole zewnętrzne - rok 2018 0 %
271.  XII Sesja Rady MiG (27 sierpień 2019 r) 0 %
272.  XIII Sesja Rady MiG (24 wrzesień 2019 r) 0 %
273.  Specjalista ds. kontroli wewnętrznej 0 %
274.  kontrole wewnętrzne - rok 2010 0 %
275.  kontorle wewnętrzne 0 %
276.  kontrole wewnętrzne - rok 2012 0 %
277.  kontrole zewnętrzne - rok 2010 0 %
278.  Ochrona Środowiska - 2014 rok 0 %
279.  kontrole wewnętrzne - rok 2013 0 %
280.  Program Ochrony Środowiska 0 %
281.  Ochrona Środowiska - 2013 rok 0 %
282.  kontrole zewnętrzne - rok 2013 0 %
283.  Posiedzenie komisji- rok 2013 kadencja 2010-2014 0 %
284.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2013- kadencja 2010-2014 0 %
285.  Protokoły 2013 - kadencja 2010-2014 0 %
286.  Zarządzenia - rok 2013 kadencja 2010-2014 0 %
287.  Kontrole zewnętrzne - rok 2012 0 %
288.  Kontrole zewnętrzne - rok 2011 0 %
289.  kontrole wewnętrzne - rok 2011 0 %
290.  X Sesja Rady MiG (14 czerwiec 2019 r) 0 %
291.  Uchwały - rok 2013 kadencja 2010-2014 0 %
292.  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solca Gmina Pilica IiR.271.4.2021 0 %
293.  VI Sesja Rady MiG (28 luty 2019 r) 0 %
294.  Protokoły 2019 - kadencja 2018-2023 0 %
295.  V Sesja Rady MiG (31 styczeń 2019 r) 0 %
296.  Oświadczenia majątkowe kadencja 2018-2023 0 %
297.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2019- kadencja 2018-2023 0 %
298.  Posiedzenie komisji- rok 2019 kadencja 2018-2023 0 %
299.  Ochrona Środowiska - 2019 rok 0 %
300.  Zarządzenia - rok 2019 kadencja 2018-2023 0 %
301.  IV Sesja Rady MiG (28 grudnia 2018 r) 0 %
302.  VII Sesja Rady MiG (19 marzec 2019 r) 0 %
303.  Petycje 0 %
304.  Petycje do Rady MiG 0 %
305.  Raporty Burmistrza 0 %
306.  IX Sesja Rady MiG (30 maj 2019 r) 0 %
307.  VIII Sesja Rady MiG (30 kwiecień 2019 r) 0 %
308.  Wybory uzupełniające 2019 0 %
309.  XXVIII Sesja Rady MiG (28 grudnia 2020 r) 0 %
310.  XXVII Sesja Rady MiG (30 listopad 2020 r) 0 %
311.  XXIV Sesja Rady MiG (20 lipiec 2020 r) 0 %
312.  XXIII Sesja Rady MiG (19 czerwiec 2020 r) 0 %
313.  Nabór na rachmistrzów terenowych 0 %
314.  Wybory Prezydenckie 2020r zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 0 %
315.  XXII Sesja Rady MiG (29 maj 2020 r) 0 %
316.  Interpelacje 0 %
317.  III Sesja Rady MiG (14 grudnia 2018 r) 0 %
318.  Protokoły 2018 - kadencja 2018-2023 0 %
319.  Zarządzenia - rok 2018 kadencja 2014-2018 0 %
320.  Wykaz dokumentów do pobrania Ochrona Środowiska 0 %
321.  Protokoły 2017 - kadencja 2014-2018 0 %
322.  Uchwały - rok 2017 kadencja 2014-2018 0 %
323.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2017- kadencja 2014-2018 0 %
324.  Posiedzenie komisji- rok 2017 kadencja 2014-2018 0 %
325.  Ochrona Środowiska - 2017 rok 0 %
326.  Zarządzenia - rok 2017 kadencja 2014-2018 0 %
327.  kontrole zewnętrzne - rok 2016 0 %
328.  XXV Sesja Rady MiG (11 września 2020 r) 0 %
329.  kontrole wewnętrzne - rok 2016 0 %
330.  Posiedzenie komisji- rok 2018 kadencja 2014-2018 0 %
331.  Ochrona Środowiska - 2018 rok 0 %
332.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2018- kadencja 2014-2018 0 %
333.  Zarządzenia - rok 2018 kadencja 2018-2023 0 %
334.  Posiedzenie komisji- rok 2018 kadencja 2018-2023 0 %
335.  II Sesja Rady MiG (30 listopada 2018 r.) 0 %
336.  I Sesja Rady MiG (20 listopada 2018 r.) 0 %
337.  Uchwały kadencja 2018-2023 0 %
338.  Nagrania obrad Sesji Rady MiG kadencja 2018-2023 0 %
339.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2018- kadencja 2018-2023 0 %
340.  kontrole zewnętrzne - rok 2017 0 %
341.  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 0 %
342.  Protokoły 2018 - kadencja 2014-2018 0 %
343.  Uchwały - rok 2018 kadencja 2014-2018 0 %
344.  Główny specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych - GS 0 %
Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy PILICA
ul. Żarnowiecka 46A
42-436 Pilica

tel. (32) 673 51 04
tel. (32) 673 51 66
fax:(32) 673 60 81

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
http://gmpilica.peup.pl

Skrytka ePUAP: /5573rqbnv5/skrytka

Aktualny nr konta bankowego
BS Wolbrom O/Pilica
13 8450 0005 0040 0400 0013 0001

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.