Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pilica 16782 razy
2.  Plan miasta i gminy Pilica. 9774 razy
3.  Wykaz placówek oświatowych na terenie Gminy Pilicy 8420 razy
4.  Jednostki organizacyjne 7975 razy
5.  Wykaz sołectw z ulicami w Gminie Pilica 7173 razy
6.  załącznik do Uchwały Nr VIII/65/2003 Rady Miasta i Gminy w Pilicy 5861 razy
7.  Plan Rozwoju Lokalnego miasta i gminy Pilica 5740 razy
8.  Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pilica 4486 razy
9.  Rachunek bankowy 4464 razy
10.  Godziny urzędowania 4409 razy
11.  Projekt 4401 razy
12.  Wykaz sołtysów gminy Pilica 4302 razy
13.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4164 razy
14.  Uchwała: VIII/65/2003 Rady Miasta i Gminy w Pilicy, z dnia: 2003.08.08 4097 razy
15.  Oświadczenia majątkowe za 2016 4036 razy
16.  Oświadczenia majątkowe za 2015 3820 razy
17.  Dane Urzędu Miasta i Gminy Pilica 3592 razy
18.  Tryb pracy Rady 3533 razy
19.  Zakres zadań Sekretarza 3214 razy
20.  Inwestycja 3095 razy
21.  Zakres zadań Skarbnika Gminy 2814 razy
22.  Oświadczenia majątkowe za 2018 2715 razy
23.  Wykaz ulic w mieście Pilica 2684 razy
24.  Publicznie dostepny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2435 razy
25.  Dziennik Urzędowy 2406 razy
26.  Uchwała Nr XLVIII/287/2010 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28.10.2010r. 2388 razy
27.  Zarządzenie 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z dnia 31 grudnia 2008 r. 2373 razy
28.  Oświadczenia majątkowe za 2017 2312 razy
29.  Oświadczenia majątkowe za 2019 2265 razy
30.  Skład Rady Miasta i Gminy w Pilicy - kadencja 2014-2018 2256 razy
W sumie 137986 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Przetargi kat. główna 15.2 %
2.  Uchwały kat. główna 12.4 %
3.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 7.1 %
4.  Komunikaty i zarządzenia 4.8 %
5.  Ochrona Środowiska kat. główna 2.9 %
6.  Zagospodarowanie przestrzenne kat. główna 2.8 %
7.   Organizacje pozarządowe kat. główna 2.5 %
8.  Aktualności kat. główna 2.4 %
9.  Jednostki organizacyjne kat. główna 2.1 %
10.  Nabór na stanowiska kat. główna 2 %
11.  Zarządzenia kat. główna 1.7 %
12.  Rada Miasta i Gminy kat. główna 1.5 %
13.  Zarządzenia rok 2009 1.4 %
14.  Podatki i opłaty lokalne kat. główna 1.2 %
15.  Uchwały- rok 2009 1.2 %
16.  Zarządzenia rok 2010 1.2 %
17.  Burmistrz Miasta i Gminy kat. główna 1.2 %
18.  Realizacja budżetu kat. główna 1.1 %
19.  Plan miasta i gminy Pilica kat. główna 1.1 %
20.  USC Pilica 1.1 %
21.  Ogłoszenie o terminach sesji 1.1 %
22.  Dowody osobiste i ewidencja ludności 1.1 %
23.  Uchwały - rok 2010 1.1 %
24.  Strategia rozwoju kat. główna 1 %
25.  Jednostki pomocnicze kat. główna 1 %
26.  Regulamin kat. główna 0.9 %
27.  Ochrona Środowiska - 2009 rok 0.8 %
28.  Protokoły 2008 0.8 %
29.  Zarządzenia - rok 2011 kadencja 2010-2014 0.8 %
30.  Szkolnictwo i Oświata kat. główna 0.8 %
31.  Uchwały - rok 2011 kadencja 2010-2014 0.8 %
32.  Urząd Miasta i Gminy kat. główna 0.8 %
33.  Protokoły 2009 0.8 %
34.  Posiedzenie komisji - rok 2009 0.7 %
35.  Statut kat. główna 0.7 %
36.  Protokoły kat. główna 0.7 %
37.  Ochrona Środowiska - 2010 rok 0.7 %
38.  Ogłoszenie o terminach sesji - rok 2009 0.6 %
39.  Posiedzenie komisji - rok 2010 0.6 %
40.  Podatki 0.6 %
41.  Protokoły 2010 0.6 %
42.  Posiedzenie Komisji - rok 2008 0.6 %
43.  Stanowiska kat. główna 0.6 %
44.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.6 %
45.  Skład Rady 0.6 %
46.  Spis spraw kat. główna 0.5 %
47.  Dane kat. główna 0.5 %
48.  Ogłoszenie o terminach sesji - rok 2010 0.5 %
49.  Godziny urzędowania kat. główna 0.5 %
50.  Program Rozwoju Subregionu Centralnego kat. główna 0.5 %
51.  Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 0.5 %
52.  Protokoły 2010-2011 , kadencja 2010-2014 0.5 %
53.  Rachunek bankowy kat. główna 0.5 %
54.  Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014 0.4 %
55.  Uchwały - rok 2010 kadencja 2010-2014 0.4 %
56.  Komisje Rady 0.4 %
57.  Podstawowe informacje kat. główna 0.4 %
58.  Posiedzenie komisji kadencja 2010-2014 0.4 %
59.  Rejestr Skarg i Wniosków kat. główna 0.4 %
60.  Przewodniczący Rady 0.4 %
61.  Zarządzenia rok 2010 - kadencja 2010 -2014 0.3 %
62.  Ogłoszenie o terminach sesji rok 2011 kadencja 2010-2014 0.3 %
63.  Promocja Gminy kat. główna 0.3 %
64.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza kat. główna 0.3 %
65.  Projekty dofinansowane z funduszy UE 0.3 %
66.  Zawiadomienia Rady 0.3 %
67.  Przyjęcia interesantów 0.3 %
68.  Ochrona środowiska 0.3 %
69.  Dziennik Urzędowy kat. główna 0.2 %
70.  Sekretarz 0.2 %
71.  Zadania i kompetencje 0.2 %
72.  Tryb pracy Rady 0.2 %
73.  Ochrona Środowiska - 2011 rok 0.2 %
74.  Publicznie dostępny wykaz danych 0.2 %
75.  Skarbnik 0.2 %
76.  Ogłoszenie o terminach posiedzeń komisji 0.2 %
77.  Komórki organizacyjne (referaty) i ich zadania 0.2 %
78.  Organizacja wewnętrzna Rady 0.2 %
79.  Konsultacje kat. główna 0.1 %
80.  Urzędowa tablica ogłoszeń 0.1 %
81.  Wybór ławników kat. główna 0.1 %
82.  Referat Inwestycji, Mienia Komunalnego i Rolnictwa - IiR 0.1 %
83.  Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich - OR 0.1 %
84.  Kadra Kierownicza 0.1 %
85.  Oświadczenia majątkowe koniec kadencji 2006-2010 0.1 %
86.  Załatwianie spraw w urzędzie 0.1 %
87.  Radca prawny 0.1 %
88.  Mienie i wyposażenie 0.1 %
89.  Urząd Stanu Cywilnego - USC 0.1 %
90.  Referat Finansowy - Fn 0.1 %
91.  Odpady komunalne kat. główna 0.1 %
92.  Pełna sprawozdawczość urzędowa 0.1 %
93.  Zarządzenia - rok 2012 kadencja 2010-2014 0.1 %
94.  Kontrole, Petycje, Lobbing kat. główna 0.1 %
95.  Uchwały - rok 2012 kadencja 2010-2014 0.1 %
96.  Środki pomocowe kat. główna 0.1 %
97.  Wybory 2019 r kat. główna 0.1 %
98.  Rejestry i ewidencje kat. główna 0.1 %
99.  Wybory 2018 kat. główna 0.1 %
100.  Emisja obligacji kat. główna 0 %
101.  Posiedzenie komisji- rok 2012 kadencja 2010-2014 0 %
102.  Wybory 2020 r kat. główna 0 %
103.  Akty prawa miejscowego kat. główna 0 %
104.  Rejstr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 0 %
105.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2012- kadencja 2010-2014 0 %
106.  Kolektory słoneczne kat. główna 0 %
107.  Sprawozdania finansowe kat. główna 0 %
108.  Ochrona Środowiska - 2012 rok 0 %
109.  umigpilica@pro.onet.pl 0 %
110.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0 %
111.  Powszechny Spis Ludności i Mieszkań 2021 kat. główna 0 %
112.  Powszechny Spis Rolny 2020 kat. główna 0 %
113.  Wybory uzupełniające kat. główna 0 %
114.  Protokoły 2012 - kadencja 2010-2014 0 %
115.  Ponowne wykorzystanie informacji publicznych kat. główna 0 %
116.  Ochrona danych osobowych kat. główna 0 %
117.  Ewidencja zezwoleń 0 %
118.  Informacje osobowe członków Zarządu 0 %
119.  Podstawowe informacje 0 %
120.  Informacje i sprawozdania przedkładane na Radzie 0 %
121.  Kontakt z mieszkańcami 0 %
122.  Posiedzenia Zarządu 0 %
123.  Skład osobowy Zarządu 0 %
124.  Uchwały Zarządu 0 %
125.  Nagrania obrad Sesji Rady MiG kadencja 2018-2023 0 %
126.  Oświadczenia majątkowe kadencja 2018-2023 0 %
127.  V Sesja Rady MiG (31 styczeń 2019 r) 0 %
128.  Protokoły 2019 - kadencja 2018-2023 0 %
129.  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 0 %
130.  Specjalista ds. kontroli wewnętrznej 0 %
131.  Wybory do PE 2019 0 %
132.  VII Sesja Rady MiG (19 marzec 2019 r) 0 %
133.  Petycje 0 %
134.  III Sesja Rady MiG (14 grudnia 2018 r) 0 %
135.  Protokoły 2018 - kadencja 2014-2018 0 %
136.  Petycje do Rady MiG 0 %
137.  XXII Sesja Rady MiG (29 maj 2020 r) 0 %
138.  Wybory Prezydenckie 2020r zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 0 %
139.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2019- kadencja 2018-2023 0 %
140.  kontrole zewnętrzne - rok 2017 0 %
141.  Uchwały kadencja 2018-2023 0 %
142.  I Sesja Rady MiG (20 listopada 2018 r.) 0 %
143.  II Sesja Rady MiG (30 listopada 2018 r.) 0 %
144.  Posiedzenie komisji- rok 2018 kadencja 2018-2023 0 %
145.  Zarządzenia - rok 2018 kadencja 2018-2023 0 %
146.  Protokoły 2018 - kadencja 2018-2023 0 %
147.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2018- kadencja 2018-2023 0 %
148.  Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2018 0 %
149.  Interpelacje 0 %
150.  IV Sesja Rady MiG (28 grudnia 2018 r) 0 %
151.  Zarządzenia - rok 2019 kadencja 2018-2023 0 %
152.  Ochrona Środowiska - 2019 rok 0 %
153.  Posiedzenie komisji- rok 2019 kadencja 2018-2023 0 %
154.  VI Sesja Rady MiG (28 luty 2019 r) 0 %
155.  Nabór na rachmistrzów terenowych 0 %
156.  XXIII Sesja Rady MiG (19 czerwiec 2020 r) 0 %
157.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2020 - kadencja 2018-2023 0 %
158.  XXIX Sesja Rady MiG (19 luty 2021 r) 0 %
159.  Ochrona Środowiska - 2020 rok 0 %
160.  XVIII Sesja Rady MiG (17 stycznia 2020 r) 0 %
161.  Protokoły 2020 - kadencja 2018-2023 0 %
162.  XIX Sesja Rady MiG (14 luty 2020 r) 0 %
163.  Lobbing 0 %
164.  Wybory Prezydenckie 2020r 0 %
165.  kontrole wewnętrzne - rok 2011 0 %
166.  kontrole zewnętrzne - rok 2020 0 %
167.  XX Sesja Rady MiG (27 marzec 2020 r) 0 %
168.  XXI Sesja Rady MiG (30 kwiecień 2020 r) 0 %
169.  Petycje do Burmistrza MiG 0 %
170.  Zarządzenia - rok 2021 kadencja 2018-2023 0 %
171.  Posiedzenie komisji - rok 2021 kadencja 2018-2023 0 %
172.  Posiedzenie komisji- rok 2020 kadencja 2018-2023 0 %
173.  Zarządzenia - rok 2020 kadencja 2018-2023 0 %
174.  XVII Sesja Rady MiG (30 grudnia 2019 r) 0 %
175.  XXIV Sesja Rady MiG (20 lipiec 2020 r) 0 %
176.  XXVII Sesja Rady MiG (30 listopad 2020 r) 0 %
177.  XXVIII Sesja Rady MiG (28 grudnia 2020 r) 0 %
178.  Wybory uzupełniające do Rady MiG 2019r 0 %
179.  Wybory uzupełniające 2019 0 %
180.  VIII Sesja Rady MiG (30 kwiecień 2019 r) 0 %
181.  IX Sesja Rady MiG (30 maj 2019 r) 0 %
182.  Raporty Burmistrza 0 %
183.  X Sesja Rady MiG (14 czerwiec 2019 r) 0 %
184.  kontrole wewnętrzne - rok 2010 0 %
185.  XI Sesja Rady MiG (22 lipiec 2019 r) 0 %
186.  Ewidencja zabytków 0 %
187.  XIV Sesja Rady MiG (31 październik 2019 r) 0 %
188.  XV Sesja Rady MiG (19 listopada 2019 r) 0 %
189.  XVI Sesja Rady MiG (05 grudnia 2019 r) 0 %
190.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2021 - kadencja 2018-2023 0 %
191.  Wybory do Sejmu i Senatu 2019r 0 %
192.  kontrole zewnętrzne - rok 2013 0 %
193.  Ochrona Środowiska - 2013 rok 0 %
194.  Program Ochrony Środowiska 0 %
195.  kontrole wewnętrzne - rok 2013 0 %
196.  Ochrona Środowiska - 2014 rok 0 %
197.  Zarządzenia - rok 2014 kadencja 2010-2014 0 %
198.  Posiedzenie komisji- rok 2014 kadencja 2010-2014 0 %
199.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2014- kadencja 2010-2014 0 %
200.  Uchwały - rok 2014 kadencja 2010-2014 0 %
201.  Protokoły 2014 - kadencja 2010-2014 0 %
202.  kontrole zewnętrzne - rok 2014 0 %
203.  XXVI Sesja Rady MiG (23 października 2020 r) 0 %
204.  kontrole wewnętrzne - rok 2014 0 %
205.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2014- kadencja 2014-2018 0 %
206.  Uchwały - rok 2014 kadencja 2014-2018 0 %
207.  Posiedzenie komisji- rok 2013 kadencja 2010-2014 0 %
208.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2013- kadencja 2010-2014 0 %
209.  Protokoły 2013 - kadencja 2010-2014 0 %
210.  kontrole zewnętrzne - rok 2018 0 %
211.  Inne 0 %
212.  XII Sesja Rady MiG (27 sierpień 2019 r) 0 %
213.  Protokoły z konsultacji 0 %
214.  Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji zbiorów danych 0 %
215.  Dane Urzędu 0 %
216.  XIII Sesja Rady MiG (24 wrzesień 2019 r) 0 %
217.  Rejestr uchwał stanowiących akty prawa miejscowego rok 1990-2010 0 %
218.  kontrole zewnętrzne 0 %
219.  kontorle wewnętrzne 0 %
220.  kontrole wewnętrzne - rok 2012 0 %
221.  kontrole zewnętrzne - rok 2010 0 %
222.  Kontrole zewnętrzne - rok 2011 0 %
223.  Kontrole zewnętrzne - rok 2012 0 %
224.  Uchwały - rok 2013 kadencja 2010-2014 0 %
225.  Protokoły 2014 - kadencja 2014-2018 0 %
226.  Zarządzenia - rok 2014 kadencja 2014-2018 0 %
227.  Główny specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych - GS 0 %
228.  kontrole wewnętrzne - rok 2016 0 %
229.  XXV Sesja Rady MiG (11 września 2020 r) 0 %
230.  kontrole zewnętrzne - rok 2016 0 %
231.  Zarządzenia - rok 2017 kadencja 2014-2018 0 %
232.  Ochrona Środowiska - 2017 rok 0 %
233.  Posiedzenie komisji- rok 2017 kadencja 2014-2018 0 %
234.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2017- kadencja 2014-2018 0 %
235.  Uchwały - rok 2017 kadencja 2014-2018 0 %
236.  Protokoły 2017 - kadencja 2014-2018 0 %
237.  Wykaz dokumentów do pobrania Ochrona Środowiska 0 %
238.  Zarządzenia - rok 2018 kadencja 2014-2018 0 %
239.  Posiedzenie komisji- rok 2018 kadencja 2014-2018 0 %
240.  Ochrona Środowiska - 2018 rok 0 %
241.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2018- kadencja 2014-2018 0 %
242.  Referat Promocji, Rozwoju Gminy i Funduszy Zewnętrznych - PRiF 0 %
243.  Protokoły 2016 - kadencja 2014-2018 0 %
244.  Ochrona Środowiska - 2016 rok 0 %
245.  Posiedzenie komisji- rok 2014 kadencja 2014-2018 0 %
246.  Ochrona Środowiska - 2015 rok 0 %
247.  Zarządzenia - rok 2015 kadencja 2014-2018 0 %
248.  Posiedzenie komisji- rok 2015 kadencja 2014-2018 0 %
249.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2015- kadencja 2014-2018 0 %
250.  Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018 0 %
251.  Uchwały - rok 2015 kadencja 2014-2018 0 %
252.  Protokoły 2015 - kadencja 2014-2018 0 %
253.  Zarządzenia - rok 2013 kadencja 2010-2014 0 %
254.  Rejestr Instytucji Kultury 0 %
255.  kontrole wewnętrzne - rok 2015 0 %
256.  Posiedzenie komisji- rok 2016 kadencja 2014-2018 0 %
257.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2016- kadencja 2014-2018 0 %
258.  Zarządzenia - rok 2016 kadencja 2014-2018 0 %
259.  Uchwały - rok 2016 kadencja 2014-2018 0 %
260.  Uchwały - rok 2018 kadencja 2014-2018 0 %
Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy PILICA
ul. Żarnowiecka 46A
42-436 Pilica

tel. (32) 673 51 04
tel. (32) 673 51 66
fax:(32) 673 60 81

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
http://gmpilica.peup.pl

Skrytka ePUAP: /5573rqbnv5/skrytka

Aktualny nr konta bankowego
BS Wolbrom O/Pilica
13 8450 0005 0040 0400 0013 0001

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.