Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pilica 18759 razy
2.  Plan miasta i gminy Pilica. 9866 razy
3.  Wykaz placówek oświatowych na terenie Gminy Pilicy 8512 razy
4.  Jednostki organizacyjne 8125 razy
5.  Wykaz sołectw z ulicami w Gminie Pilica 7247 razy
6.  załącznik do Uchwały Nr VIII/65/2003 Rady Miasta i Gminy w Pilicy 5918 razy
7.  Plan Rozwoju Lokalnego miasta i gminy Pilica 5790 razy
8.  Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pilica 4578 razy
9.  Wykaz sołtysów gminy Pilica 4571 razy
10.  Rachunek bankowy 4541 razy
11.  Projekt 4452 razy
12.  Godziny urzędowania 4451 razy
13.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4321 razy
14.  Uchwała: VIII/65/2003 Rady Miasta i Gminy w Pilicy, z dnia: 2003.08.08 4146 razy
15.  Oświadczenia majątkowe za 2016 4117 razy
16.  Dane Urzędu Miasta i Gminy Pilica 3960 razy
17.  Tryb pracy Rady 3583 razy
18.  Zakres zadań Sekretarza 3283 razy
19.  Inwestycja 3131 razy
20.  Oświadczenia majątkowe za 2019 2897 razy
21.  Zakres zadań Skarbnika Gminy 2880 razy
22.  Oświadczenia majątkowe za 2018 2848 razy
23.  Wykaz ulic w mieście Pilica 2797 razy
24.  LISTA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 2649 razy
25.  Publicznie dostepny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2470 razy
26.  Dziennik Urzędowy 2454 razy
27.  Uchwała Nr XLVIII/287/2010 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28.10.2010r. 2430 razy
28.  Zarządzenie 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z dnia 31 grudnia 2008 r. 2408 razy
29.  Oświadczenia majątkowe za 2017 2406 razy
30.  UCHWAŁA nr XXV/171/2005 RADY MIASTA I GMINY W PILICY z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pilica. 2383 razy
W sumie 141973 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Przetargi kat. główna 14.9 %
2.  Uchwały kat. główna 13.5 %
3.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 6.6 %
4.  Komunikaty i zarządzenia 4.3 %
5.  Ochrona Środowiska kat. główna 3.1 %
6.  Zarządzenia kat. główna 2.9 %
7.  Zagospodarowanie przestrzenne kat. główna 2.7 %
8.   Organizacje pozarządowe kat. główna 2.7 %
9.  Aktualności kat. główna 2.6 %
10.  Rada Miasta i Gminy kat. główna 2.2 %
11.  Nabór na stanowiska kat. główna 2 %
12.  Jednostki organizacyjne kat. główna 1.9 %
13.  Burmistrz Miasta i Gminy kat. główna 1.4 %
14.  Zarządzenia rok 2009 1.2 %
15.  Realizacja budżetu kat. główna 1.2 %
16.  Podatki i opłaty lokalne kat. główna 1.1 %
17.  Uchwały- rok 2009 1.1 %
18.  Zarządzenia rok 2010 1.1 %
19.  Plan miasta i gminy Pilica kat. główna 1 %
20.  USC Pilica 1 %
21.  Ogłoszenie o terminach sesji 1 %
22.  Dowody osobiste i ewidencja ludności 1 %
23.  Strategia rozwoju kat. główna 1 %
24.  Uchwały - rok 2010 1 %
25.  Jednostki pomocnicze kat. główna 0.9 %
26.  Protokoły kat. główna 0.8 %
27.  Urząd Miasta i Gminy kat. główna 0.8 %
28.  Regulamin kat. główna 0.8 %
29.  Ochrona Środowiska - 2009 rok 0.8 %
30.  Protokoły 2008 0.7 %
31.  Szkolnictwo i Oświata kat. główna 0.7 %
32.  Zarządzenia - rok 2011 kadencja 2010-2014 0.7 %
33.  Uchwały - rok 2011 kadencja 2010-2014 0.7 %
34.  Statut kat. główna 0.7 %
35.  Protokoły 2009 0.7 %
36.  Posiedzenie komisji - rok 2009 0.7 %
37.  Ochrona Środowiska - 2010 rok 0.6 %
38.  Ogłoszenie o terminach sesji - rok 2009 0.6 %
39.  Posiedzenie komisji - rok 2010 0.6 %
40.  Podatki 0.6 %
41.  Protokoły 2010 0.5 %
42.  Posiedzenie Komisji - rok 2008 0.5 %
43.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.5 %
44.  Stanowiska kat. główna 0.5 %
45.  Spis spraw kat. główna 0.5 %
46.  Skład Rady 0.5 %
47.  Dane kat. główna 0.5 %
48.  Ogłoszenie o terminach sesji - rok 2010 0.5 %
49.  Program Rozwoju Subregionu Centralnego kat. główna 0.5 %
50.  Godziny urzędowania kat. główna 0.5 %
51.  Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 0.4 %
52.  Protokoły 2010-2011 , kadencja 2010-2014 0.4 %
53.  Rachunek bankowy kat. główna 0.4 %
54.  Podstawowe informacje kat. główna 0.4 %
55.  Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014 0.4 %
56.  Uchwały - rok 2010 kadencja 2010-2014 0.4 %
57.  Komisje Rady 0.4 %
58.  Posiedzenie komisji kadencja 2010-2014 0.4 %
59.  Rejestr Skarg i Wniosków kat. główna 0.4 %
60.  Przewodniczący Rady 0.3 %
61.  Promocja Gminy kat. główna 0.3 %
62.  Zarządzenia rok 2010 - kadencja 2010 -2014 0.3 %
63.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza kat. główna 0.3 %
64.  Konsultacje kat. główna 0.3 %
65.  Ogłoszenie o terminach sesji rok 2011 kadencja 2010-2014 0.3 %
66.  Projekty dofinansowane z funduszy UE 0.3 %
67.  Zawiadomienia Rady 0.3 %
68.  Przyjęcia interesantów 0.2 %
69.  Dziennik Urzędowy kat. główna 0.2 %
70.  Ochrona środowiska 0.2 %
71.  Sekretarz 0.2 %
72.  Zadania i kompetencje 0.2 %
73.  Tryb pracy Rady 0.2 %
74.  Ochrona Środowiska - 2011 rok 0.2 %
75.  Odpady komunalne kat. główna 0.2 %
76.  Publicznie dostępny wykaz danych 0.2 %
77.  Kontrole, Petycje, Lobbing kat. główna 0.2 %
78.  Skarbnik 0.2 %
79.  Ogłoszenie o terminach posiedzeń komisji 0.2 %
80.  Komórki organizacyjne (referaty) i ich zadania 0.2 %
81.  Organizacja wewnętrzna Rady 0.1 %
82.  Środki pomocowe kat. główna 0.1 %
83.  Wybór ławników kat. główna 0.1 %
84.  Urzędowa tablica ogłoszeń 0.1 %
85.  Rejestry i ewidencje kat. główna 0.1 %
86.  Referat Inwestycji, Mienia Komunalnego i Rolnictwa - IiR 0.1 %
87.  Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich - OR 0.1 %
88.  Oświadczenia majątkowe koniec kadencji 2006-2010 0.1 %
89.  Kadra Kierownicza 0.1 %
90.  Załatwianie spraw w urzędzie 0.1 %
91.  Radca prawny 0.1 %
92.  Mienie i wyposażenie 0.1 %
93.  Urząd Stanu Cywilnego - USC 0.1 %
94.  Referat Finansowy - Fn 0.1 %
95.  Pełna sprawozdawczość urzędowa 0.1 %
96.  Zarządzenia - rok 2012 kadencja 2010-2014 0.1 %
97.  Emisja obligacji kat. główna 0.1 %
98.  Wybory 2020 r kat. główna 0.1 %
99.  Uchwały - rok 2012 kadencja 2010-2014 0.1 %
100.  Akty prawa miejscowego kat. główna 0.1 %
101.  Posiedzenie komisji- rok 2012 kadencja 2010-2014 0 %
102.  Kolektory słoneczne kat. główna 0 %
103.  Sprawozdania finansowe kat. główna 0 %
104.  Powszechny Spis Ludności i Mieszkań 2021 kat. główna 0 %
105.  Wybory uzupełniające kat. główna 0 %
106.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0 %
107.  Powszechny Spis Rolny 2020 kat. główna 0 %
108.  Rejstr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 0 %
109.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2012- kadencja 2010-2014 0 %
110.  Ponowne wykorzystanie informacji publicznych kat. główna 0 %
111.  Dostępność kat. główna 0 %
112.  Ochrona danych osobowych kat. główna 0 %
113.  Ochrona Środowiska - 2012 rok 0 %
114.  umigpilica@pro.onet.pl 0 %
115.  Protokoły 2012 - kadencja 2010-2014 0 %
116.  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE kat. główna 0 %
117.  Wybory uzupełniające do Rady MiG 2019r kat. główna 0 %
118.  Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2018 kat. główna 0 %
119.  Ewidencja zezwoleń 0 %
120.  Wybory do Sejmu i Senatu 2019r kat. główna 0 %
121.  Wybory do PE 2019 kat. główna 0 %
122.  Informacje osobowe członków Zarządu 0 %
123.  Podstawowe informacje 0 %
124.  Informacje i sprawozdania przedkładane na Radzie 0 %
125.  Kontakt z mieszkańcami 0 %
126.  Posiedzenia Zarządu 0 %
127.  Skład osobowy Zarządu 0 %
128.  Uchwały Zarządu 0 %
129.  XIV Sesja Rady MiG (31 październik 2019 r) 0 %
130.  Protokoły 2019 - kadencja 2018-2023 0 %
131.  VI Sesja Rady MiG (28 luty 2019 r) 0 %
132.  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solca Gmina Pilica IiR.271.4.2021 0 %
133.  XXXI Sesja Rady MiG (29 kwiecień 2021 r) 0 %
134.  VII Sesja Rady MiG (19 marzec 2019 r) 0 %
135.  Petycje 0 %
136.  Petycje do Rady MiG 0 %
137.  XXII Sesja Rady MiG (29 maj 2020 r) 0 %
138.  Wybory Prezydenckie 2020r zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 0 %
139.  Ochrona Środowiska - 2021 rok 0 %
140.  Nabór na rachmistrzów terenowych 0 %
141.  XXXIII Sesja Rady MiG (18 czerwca 2021 r) 0 %
142.  XXIII Sesja Rady MiG (19 czerwiec 2020 r) 0 %
143.  V Sesja Rady MiG (31 styczeń 2019 r) 0 %
144.  Oświadczenia majątkowe kadencja 2018-2023 0 %
145.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2019- kadencja 2018-2023 0 %
146.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2018- kadencja 2018-2023 0 %
147.  Nagrania obrad Sesji Rady MiG kadencja 2018-2023 0 %
148.  XXXII Sesja Rady MiG (26 maja 2021 r) 0 %
149.  Uchwały kadencja 2018-2023 0 %
150.  I Sesja Rady MiG (20 listopada 2018 r.) 0 %
151.  II Sesja Rady MiG (30 listopada 2018 r.) 0 %
152.  Posiedzenie komisji- rok 2018 kadencja 2018-2023 0 %
153.  Zarządzenia - rok 2018 kadencja 2018-2023 0 %
154.  Protokoły 2018 - kadencja 2018-2023 0 %
155.  Interpelacje 0 %
156.  IV Sesja Rady MiG (28 grudnia 2018 r) 0 %
157.  Zarządzenia - rok 2019 kadencja 2018-2023 0 %
158.  Ochrona Środowiska - 2019 rok 0 %
159.  Posiedzenie komisji- rok 2019 kadencja 2018-2023 0 %
160.  XXIV Sesja Rady MiG (20 lipiec 2020 r) 0 %
161.  XXVII Sesja Rady MiG (30 listopad 2020 r) 0 %
162.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2020 - kadencja 2018-2023 0 %
163.  Ochrona Środowiska - 2020 rok 0 %
164.  Deklaracja Dostępności 0 %
165.  XVIII Sesja Rady MiG (17 stycznia 2020 r) 0 %
166.  Protokoły 2020 - kadencja 2018-2023 0 %
167.  XIX Sesja Rady MiG (14 luty 2020 r) 0 %
168.  Lobbing 0 %
169.  Wybory Prezydenckie 2020r 0 %
170.  XXIX Sesja Rady MiG (19 luty 2021 r) 0 %
171.  kontrole zewnętrzne - rok 2020 0 %
172.  XX Sesja Rady MiG (27 marzec 2020 r) 0 %
173.  XXI Sesja Rady MiG (30 kwiecień 2020 r) 0 %
174.  Petycje do Burmistrza MiG 0 %
175.  Zarządzenia - rok 2021 kadencja 2018-2023 0 %
176.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2021 - kadencja 2018-2023 0 %
177.  Posiedzenie komisji- rok 2020 kadencja 2018-2023 0 %
178.  Zarządzenia - rok 2020 kadencja 2018-2023 0 %
179.  XVII Sesja Rady MiG (30 grudnia 2019 r) 0 %
180.  XXVIII Sesja Rady MiG (28 grudnia 2020 r) 0 %
181.  XXXIV Sesja Rady MiG (6 lipca 2021 r) 0 %
182.  Wybory uzupełniające 2019 0 %
183.  VIII Sesja Rady MiG (30 kwiecień 2019 r) 0 %
184.  IX Sesja Rady MiG (30 maj 2019 r) 0 %
185.  Raporty Burmistrza 0 %
186.  X Sesja Rady MiG (14 czerwiec 2019 r) 0 %
187.  III Sesja Rady MiG (14 grudnia 2018 r) 0 %
188.  XI Sesja Rady MiG (22 lipiec 2019 r) 0 %
189.  XXX Sesja Rady MiG (26 marzec 2021 r) 0 %
190.  Protokoły 2021 - kadencja 2018-2023 0 %
191.  Ewidencja zabytków 0 %
192.  Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 0 %
193.  XV Sesja Rady MiG (19 listopada 2019 r) 0 %
194.  XVI Sesja Rady MiG (05 grudnia 2019 r) 0 %
195.  Posiedzenie komisji - rok 2021 kadencja 2018-2023 0 %
196.  kontrole wewnętrzne - rok 2011 0 %
197.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2013- kadencja 2010-2014 0 %
198.  Posiedzenie komisji- rok 2013 kadencja 2010-2014 0 %
199.  kontrole zewnętrzne - rok 2013 0 %
200.  Ochrona Środowiska - 2013 rok 0 %
201.  Program Ochrony Środowiska 0 %
202.  kontrole wewnętrzne - rok 2013 0 %
203.  Ochrona Środowiska - 2014 rok 0 %
204.  Zarządzenia - rok 2014 kadencja 2010-2014 0 %
205.  Posiedzenie komisji- rok 2014 kadencja 2010-2014 0 %
206.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2014- kadencja 2010-2014 0 %
207.  Uchwały - rok 2014 kadencja 2010-2014 0 %
208.  Protokoły 2014 - kadencja 2010-2014 0 %
209.  kontrole zewnętrzne - rok 2014 0 %
210.  XXVI Sesja Rady MiG (23 października 2020 r) 0 %
211.  kontrole wewnętrzne - rok 2014 0 %
212.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2014- kadencja 2014-2018 0 %
213.  Protokoły 2013 - kadencja 2010-2014 0 %
214.  Zarządzenia - rok 2013 kadencja 2010-2014 0 %
215.  Uchwały - rok 2013 kadencja 2010-2014 0 %
216.  kontrole wewnętrzne - rok 2010 0 %
217.  XIII Sesja Rady MiG (24 wrzesień 2019 r) 0 %
218.  Specjalista ds. kontroli wewnętrznej 0 %
219.  XII Sesja Rady MiG (27 sierpień 2019 r) 0 %
220.  kontrole zewnętrzne - rok 2018 0 %
221.  Inne 0 %
222.  Protokoły z konsultacji 0 %
223.  Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji zbiorów danych 0 %
224.  Dane Urzędu 0 %
225.  Rejestr uchwał stanowiących akty prawa miejscowego rok 1990-2010 0 %
226.  kontrole zewnętrzne 0 %
227.  kontorle wewnętrzne 0 %
228.  kontrole wewnętrzne - rok 2012 0 %
229.  kontrole zewnętrzne - rok 2010 0 %
230.  Kontrole zewnętrzne - rok 2011 0 %
231.  Kontrole zewnętrzne - rok 2012 0 %
232.  Uchwały - rok 2014 kadencja 2014-2018 0 %
233.  Protokoły 2014 - kadencja 2014-2018 0 %
234.  Zarządzenia - rok 2014 kadencja 2014-2018 0 %
235.  XXV Sesja Rady MiG (11 września 2020 r) 0 %
236.  kontrole zewnętrzne - rok 2016 0 %
237.  Zarządzenia - rok 2017 kadencja 2014-2018 0 %
238.  Ochrona Środowiska - 2017 rok 0 %
239.  Posiedzenie komisji- rok 2017 kadencja 2014-2018 0 %
240.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2017- kadencja 2014-2018 0 %
241.  Uchwały - rok 2017 kadencja 2014-2018 0 %
242.  Protokoły 2017 - kadencja 2014-2018 0 %
243.  Wykaz dokumentów do pobrania Ochrona Środowiska 0 %
244.  Zarządzenia - rok 2018 kadencja 2014-2018 0 %
245.  Posiedzenie komisji- rok 2018 kadencja 2014-2018 0 %
246.  Ochrona Środowiska - 2018 rok 0 %
247.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2018- kadencja 2014-2018 0 %
248.  Uchwały - rok 2018 kadencja 2014-2018 0 %
249.  Protokoły 2018 - kadencja 2014-2018 0 %
250.  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 0 %
251.  kontrole wewnętrzne - rok 2016 0 %
252.  Główny specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych - GS 0 %
253.  Referat Promocji, Rozwoju Gminy i Funduszy Zewnętrznych - PRiF 0 %
254.  Posiedzenie komisji- rok 2014 kadencja 2014-2018 0 %
255.  Ochrona Środowiska - 2015 rok 0 %
256.  Zarządzenia - rok 2015 kadencja 2014-2018 0 %
257.  Posiedzenie komisji- rok 2015 kadencja 2014-2018 0 %
258.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2015- kadencja 2014-2018 0 %
259.  Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018 0 %
260.  Uchwały - rok 2015 kadencja 2014-2018 0 %
261.  Protokoły 2015 - kadencja 2014-2018 0 %
262.  Rejestr Instytucji Kultury 0 %
263.  kontrole wewnętrzne - rok 2015 0 %
264.  Posiedzenie komisji- rok 2016 kadencja 2014-2018 0 %
265.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2016- kadencja 2014-2018 0 %
266.  Zarządzenia - rok 2016 kadencja 2014-2018 0 %
267.  Uchwały - rok 2016 kadencja 2014-2018 0 %
268.  Ochrona Środowiska - 2016 rok 0 %
269.  Protokoły 2016 - kadencja 2014-2018 0 %
270.  kontrole zewnętrzne - rok 2017 0 %
Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy PILICA
ul. Żarnowiecka 46A
42-436 Pilica

tel. (32) 673 51 04
tel. (32) 673 51 66
fax:(32) 673 60 81

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
http://gmpilica.peup.pl

Skrytka ePUAP: /5573rqbnv5/skrytka

Aktualny nr konta bankowego
BS Wolbrom O/Pilica
13 8450 0005 0040 0400 0013 0001

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.