Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pilica 15649 razy
2.  Plan miasta i gminy Pilica. 9699 razy
3.  Wykaz placówek oświatowych na terenie Gminy Pilicy 8337 razy
4.  Jednostki organizacyjne 7747 razy
5.  załącznik do Uchwały Nr VIII/65/2003 Rady Miasta i Gminy w Pilicy 5822 razy
6.  Plan Rozwoju Lokalnego miasta i gminy Pilica 5704 razy
7.  Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pilica 4407 razy
8.  Rachunek bankowy 4405 razy
9.  Godziny urzędowania 4379 razy
10.  Projekt 4363 razy
11.  Wykaz sołtysów gminy Pilica 4095 razy
12.  Uchwała: VIII/65/2003 Rady Miasta i Gminy w Pilicy, z dnia: 2003.08.08 4077 razy
13.  Oświadczenia majątkowe za 2016 3996 razy
14.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3974 razy
15.  Oświadczenia majątkowe za 2015 3758 razy
16.  Tryb pracy Rady 3492 razy
17.  Dane Urzędu Miasta i Gminy Pilica 3208 razy
18.  Zakres zadań Sekretarza 3157 razy
19.  Inwestycja 3059 razy
20.  Zakres zadań Skarbnika Gminy 2768 razy
21.  Wykaz ulic w mieście Pilica 2640 razy
22.  Oświadczenia majątkowe za 2018 2629 razy
23.  Publicznie dostepny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2413 razy
24.  Dziennik Urzędowy 2367 razy
25.  Zarządzenie 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z dnia 31 grudnia 2008 r. 2351 razy
26.  Uchwała Nr XLVIII/287/2010 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28.10.2010r. 2339 razy
27.  Oświadczenia majątkowe za 2017 2249 razy
28.  Skład Rady Miasta i Gminy w Pilicy - kadencja 2014-2018 2222 razy
29.  Zarządzenie Nr 145/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Pilicy z 30 grudnia 2008 roku 2208 razy
30.  Oświadczenia majątkowe początek kadencji za 2018 2136 razy
W sumie 129650 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Przetargi kat. główna 15.5 %
2.  Uchwały kat. główna 11.6 %
3.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 7.5 %
4.  Komunikaty i zarządzenia 5.1 %
5.  Zagospodarowanie przestrzenne kat. główna 2.9 %
6.  Ochrona Środowiska kat. główna 2.7 %
7.   Organizacje pozarządowe kat. główna 2.5 %
8.  Aktualności kat. główna 2.2 %
9.  Jednostki organizacyjne kat. główna 2.2 %
10.  Nabór na stanowiska kat. główna 1.9 %
11.  Zarządzenia rok 2009 1.5 %
12.  Uchwały- rok 2009 1.3 %
13.  Zarządzenia rok 2010 1.3 %
14.  Plan miasta i gminy Pilica kat. główna 1.2 %
15.  USC Pilica 1.2 %
16.  Podatki i opłaty lokalne kat. główna 1.2 %
17.  Ogłoszenie o terminach sesji 1.2 %
18.  Dowody osobiste i ewidencja ludności 1.2 %
19.  Uchwały - rok 2010 1.1 %
20.  Strategia rozwoju kat. główna 1.1 %
21.  Realizacja budżetu kat. główna 1.1 %
22.  Jednostki pomocnicze kat. główna 1 %
23.  Burmistrz Miasta i Gminy kat. główna 1 %
24.  Ochrona Środowiska - 2009 rok 0.9 %
25.  Regulamin kat. główna 0.9 %
26.  Protokoły 2008 0.9 %
27.  Zarządzenia - rok 2011 kadencja 2010-2014 0.9 %
28.  Szkolnictwo i Oświata kat. główna 0.9 %
29.  Uchwały - rok 2011 kadencja 2010-2014 0.8 %
30.  Rada Miasta i Gminy kat. główna 0.8 %
31.  Protokoły 2009 0.8 %
32.  Posiedzenie komisji - rok 2009 0.8 %
33.  Statut kat. główna 0.8 %
34.  Urząd Miasta i Gminy kat. główna 0.7 %
35.  Ochrona Środowiska - 2010 rok 0.7 %
36.  Zarządzenia kat. główna 0.7 %
37.  Ogłoszenie o terminach sesji - rok 2009 0.7 %
38.  Posiedzenie komisji - rok 2010 0.7 %
39.  Podatki 0.7 %
40.  Protokoły 2010 0.7 %
41.  Posiedzenie Komisji - rok 2008 0.6 %
42.  Stanowiska kat. główna 0.6 %
43.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.6 %
44.  Skład Rady 0.6 %
45.  Protokoły kat. główna 0.6 %
46.  Dane kat. główna 0.6 %
47.  Ogłoszenie o terminach sesji - rok 2010 0.5 %
48.  Spis spraw kat. główna 0.5 %
49.  Godziny urzędowania kat. główna 0.5 %
50.  Program Rozwoju Subregionu Centralnego kat. główna 0.5 %
51.  Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 0.5 %
52.  Protokoły 2010-2011 , kadencja 2010-2014 0.5 %
53.  Rachunek bankowy kat. główna 0.5 %
54.  Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014 0.5 %
55.  Uchwały - rok 2010 kadencja 2010-2014 0.5 %
56.  Komisje Rady 0.5 %
57.  Posiedzenie komisji kadencja 2010-2014 0.5 %
58.  Podstawowe informacje kat. główna 0.5 %
59.  Rejestr Skarg i Wniosków kat. główna 0.4 %
60.  Przewodniczący Rady 0.4 %
61.  Zarządzenia rok 2010 - kadencja 2010 -2014 0.4 %
62.  Ogłoszenie o terminach sesji rok 2011 kadencja 2010-2014 0.4 %
63.  Projekty dofinansowane z funduszy UE 0.3 %
64.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza kat. główna 0.3 %
65.  Promocja Gminy kat. główna 0.3 %
66.  Zawiadomienia Rady 0.3 %
67.  Przyjęcia interesantów 0.3 %
68.  Ochrona środowiska 0.3 %
69.  Dziennik Urzędowy kat. główna 0.3 %
70.  Sekretarz 0.3 %
71.  Zadania i kompetencje 0.3 %
72.  Tryb pracy Rady 0.3 %
73.  Ochrona Środowiska - 2011 rok 0.3 %
74.  Publicznie dostępny wykaz danych 0.2 %
75.  Skarbnik 0.2 %
76.  Ogłoszenie o terminach posiedzeń komisji 0.2 %
77.  Komórki organizacyjne (referaty) i ich zadania 0.2 %
78.  Organizacja wewnętrzna Rady 0.2 %
79.  Urzędowa tablica ogłoszeń 0.1 %
80.  Referat Inwestycji, Mienia Komunalnego i Rolnictwa - IiR 0.1 %
81.  Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich - OR 0.1 %
82.  Wybór ławników kat. główna 0.1 %
83.  Oświadczenia majątkowe koniec kadencji 2006-2010 0.1 %
84.  Kadra Kierownicza 0.1 %
85.  Załatwianie spraw w urzędzie 0.1 %
86.  Radca prawny 0.1 %
87.  Mienie i wyposażenie 0.1 %
88.  Urząd Stanu Cywilnego - USC 0.1 %
89.  Referat Finansowy - Fn 0.1 %
90.  Pełna sprawozdawczość urzędowa 0.1 %
91.  Zarządzenia - rok 2012 kadencja 2010-2014 0.1 %
92.  Uchwały - rok 2012 kadencja 2010-2014 0.1 %
93.  Posiedzenie komisji- rok 2012 kadencja 2010-2014 0 %
94.  Rejestry i ewidencje kat. główna 0 %
95.  Rejstr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 0 %
96.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2012- kadencja 2010-2014 0 %
97.  Konsultacje kat. główna 0 %
98.  Odpady komunalne kat. główna 0 %
99.  Ochrona Środowiska - 2012 rok 0 %
100.  umigpilica@pro.onet.pl 0 %
101.  Emisja obligacji kat. główna 0 %
102.  Protokoły 2012 - kadencja 2010-2014 0 %
103.  Kontrole, Petycje, Lobbing kat. główna 0 %
104.  Wybory 2019 r kat. główna 0 %
105.  Wybory 2018 kat. główna 0 %
106.  Środki pomocowe kat. główna 0 %
107.  Wybory 2020 r kat. główna 0 %
108.  Akty prawa miejscowego kat. główna 0 %
109.  Ponowne wykorzystanie informacji publicznych kat. główna 0 %
110.  Ewidencja zezwoleń 0 %
111.  Kolektory słoneczne kat. główna 0 %
112.  Powszechny Spis Rolny 2020 kat. główna 0 %
113.  Sprawozdania finansowe kat. główna 0 %
114.  Wybory uzupełniające kat. główna 0 %
115.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0 %
116.  Informacje osobowe członków Zarządu 0 %
117.  Ochrona danych osobowych kat. główna 0 %
118.  Podstawowe informacje 0 %
119.  Informacje i sprawozdania przedkładane na Radzie 0 %
120.  Kontakt z mieszkańcami 0 %
121.  Posiedzenia Zarządu 0 %
122.  Skład osobowy Zarządu 0 %
123.  Uchwały Zarządu 0 %
124.  Ochrona Środowiska - 2019 rok 0 %
125.  III Sesja Rady MiG (14 grudnia 2018 r) 0 %
126.  VI Sesja Rady MiG (28 luty 2019 r) 0 %
127.  Protokoły 2019 - kadencja 2018-2023 0 %
128.  V Sesja Rady MiG (31 styczeń 2019 r) 0 %
129.  Oświadczenia majątkowe kadencja 2018-2023 0 %
130.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2019- kadencja 2018-2023 0 %
131.  Interpelacje 0 %
132.  IV Sesja Rady MiG (28 grudnia 2018 r) 0 %
133.  Zarządzenia - rok 2019 kadencja 2018-2023 0 %
134.  Posiedzenie komisji- rok 2019 kadencja 2018-2023 0 %
135.  Protokoły 2018 - kadencja 2018-2023 0 %
136.  Zarządzenia - rok 2018 kadencja 2018-2023 0 %
137.  kontrole zewnętrzne - rok 2020 0 %
138.  Posiedzenie komisji- rok 2018 kadencja 2014-2018 0 %
139.  Ochrona Środowiska - 2018 rok 0 %
140.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2018- kadencja 2014-2018 0 %
141.  Uchwały - rok 2018 kadencja 2014-2018 0 %
142.  Protokoły 2018 - kadencja 2014-2018 0 %
143.  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 0 %
144.  kontrole zewnętrzne - rok 2017 0 %
145.  Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2018 0 %
146.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2018- kadencja 2018-2023 0 %
147.  Nagrania obrad Sesji Rady MiG kadencja 2018-2023 0 %
148.  Uchwały kadencja 2018-2023 0 %
149.  I Sesja Rady MiG (20 listopada 2018 r.) 0 %
150.  II Sesja Rady MiG (30 listopada 2018 r.) 0 %
151.  Posiedzenie komisji- rok 2018 kadencja 2018-2023 0 %
152.  Zarządzenia - rok 2018 kadencja 2014-2018 0 %
153.  Wybory do PE 2019 0 %
154.  XV Sesja Rady MiG (19 listopada 2019 r) 0 %
155.  XVI Sesja Rady MiG (05 grudnia 2019 r) 0 %
156.  XVII Sesja Rady MiG (30 grudnia 2019 r) 0 %
157.  Zarządzenia - rok 2020 kadencja 2018-2023 0 %
158.  Posiedzenie komisji- rok 2020 kadencja 2018-2023 0 %
159.  Wybory Prezydenckie 2020r 0 %
160.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2020 - kadencja 2018-2023 0 %
161.  XX Sesja Rady MiG (27 marzec 2020 r) 0 %
162.  Ochrona Środowiska - 2020 rok 0 %
163.  XVIII Sesja Rady MiG (17 stycznia 2020 r) 0 %
164.  Protokoły 2020 - kadencja 2018-2023 0 %
165.  XIX Sesja Rady MiG (14 luty 2020 r) 0 %
166.  XXI Sesja Rady MiG (30 kwiecień 2020 r) 0 %
167.  Petycje do Burmistrza MiG 0 %
168.  Ewidencja zabytków 0 %
169.  XI Sesja Rady MiG (22 lipiec 2019 r) 0 %
170.  X Sesja Rady MiG (14 czerwiec 2019 r) 0 %
171.  XXIV Sesja Rady MiG (20 lipiec 2020 r) 0 %
172.  VII Sesja Rady MiG (19 marzec 2019 r) 0 %
173.  Petycje 0 %
174.  Petycje do Rady MiG 0 %
175.  XXII Sesja Rady MiG (29 maj 2020 r) 0 %
176.  Wybory Prezydenckie 2020r zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 0 %
177.  XIV Sesja Rady MiG (31 październik 2019 r) 0 %
178.  Nabór na rachmistrzów terenowych 0 %
179.  XXIII Sesja Rady MiG (19 czerwiec 2020 r) 0 %
180.  Wybory uzupełniające do Rady MiG 2019r 0 %
181.  Wybory uzupełniające 2019 0 %
182.  VIII Sesja Rady MiG (30 kwiecień 2019 r) 0 %
183.  IX Sesja Rady MiG (30 maj 2019 r) 0 %
184.  Raporty Burmistrza 0 %
185.  Lobbing 0 %
186.  kontrole wewnętrzne - rok 2011 0 %
187.  Uchwały - rok 2013 kadencja 2010-2014 0 %
188.  Zarządzenia - rok 2013 kadencja 2010-2014 0 %
189.  Protokoły 2013 - kadencja 2010-2014 0 %
190.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2013- kadencja 2010-2014 0 %
191.  Posiedzenie komisji- rok 2013 kadencja 2010-2014 0 %
192.  kontrole zewnętrzne - rok 2013 0 %
193.  Ochrona Środowiska - 2013 rok 0 %
194.  Program Ochrony Środowiska 0 %
195.  kontrole wewnętrzne - rok 2013 0 %
196.  Ochrona Środowiska - 2014 rok 0 %
197.  Zarządzenia - rok 2014 kadencja 2010-2014 0 %
198.  Posiedzenie komisji- rok 2014 kadencja 2010-2014 0 %
199.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2014- kadencja 2010-2014 0 %
200.  Uchwały - rok 2014 kadencja 2010-2014 0 %
201.  Protokoły 2014 - kadencja 2010-2014 0 %
202.  Kontrole zewnętrzne - rok 2012 0 %
203.  Kontrole zewnętrzne - rok 2011 0 %
204.  kontrole wewnętrzne - rok 2010 0 %
205.  Specjalista ds. kontroli wewnętrznej 0 %
206.  XIII Sesja Rady MiG (24 wrzesień 2019 r) 0 %
207.  XII Sesja Rady MiG (27 sierpień 2019 r) 0 %
208.  kontrole zewnętrzne - rok 2018 0 %
209.  Wybory do Sejmu i Senatu 2019r 0 %
210.  Inne 0 %
211.  Protokoły z konsultacji 0 %
212.  Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji zbiorów danych 0 %
213.  Dane Urzędu 0 %
214.  Rejestr uchwał stanowiących akty prawa miejscowego rok 1990-2010 0 %
215.  kontrole zewnętrzne 0 %
216.  kontorle wewnętrzne 0 %
217.  kontrole wewnętrzne - rok 2012 0 %
218.  kontrole zewnętrzne - rok 2010 0 %
219.  kontrole zewnętrzne - rok 2014 0 %
220.  XXVI Sesja Rady MiG (23 października 2020 r) 0 %
221.  Zarządzenia - rok 2016 kadencja 2014-2018 0 %
222.  Uchwały - rok 2016 kadencja 2014-2018 0 %
223.  Ochrona Środowiska - 2016 rok 0 %
224.  Protokoły 2016 - kadencja 2014-2018 0 %
225.  Referat Promocji, Rozwoju Gminy i Funduszy Zewnętrznych - PRiF 0 %
226.  Główny specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych - GS 0 %
227.  kontrole wewnętrzne - rok 2016 0 %
228.  XXV Sesja Rady MiG (11 września 2020 r) 0 %
229.  kontrole zewnętrzne - rok 2016 0 %
230.  Zarządzenia - rok 2017 kadencja 2014-2018 0 %
231.  Ochrona Środowiska - 2017 rok 0 %
232.  Posiedzenie komisji- rok 2017 kadencja 2014-2018 0 %
233.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2017- kadencja 2014-2018 0 %
234.  Uchwały - rok 2017 kadencja 2014-2018 0 %
235.  Protokoły 2017 - kadencja 2014-2018 0 %
236.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2016- kadencja 2014-2018 0 %
237.  Posiedzenie komisji- rok 2016 kadencja 2014-2018 0 %
238.  kontrole wewnętrzne - rok 2014 0 %
239.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2014- kadencja 2014-2018 0 %
240.  Uchwały - rok 2014 kadencja 2014-2018 0 %
241.  Protokoły 2014 - kadencja 2014-2018 0 %
242.  Zarządzenia - rok 2014 kadencja 2014-2018 0 %
243.  Posiedzenie komisji- rok 2014 kadencja 2014-2018 0 %
244.  Ochrona Środowiska - 2015 rok 0 %
245.  Zarządzenia - rok 2015 kadencja 2014-2018 0 %
246.  Posiedzenie komisji- rok 2015 kadencja 2014-2018 0 %
247.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2015- kadencja 2014-2018 0 %
248.  Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018 0 %
249.  Uchwały - rok 2015 kadencja 2014-2018 0 %
250.  Protokoły 2015 - kadencja 2014-2018 0 %
251.  Rejestr Instytucji Kultury 0 %
252.  kontrole wewnętrzne - rok 2015 0 %
253.  Wykaz dokumentów do pobrania Ochrona Środowiska 0 %
Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy PILICA
ul. Żarnowiecka 46A
42-436 Pilica

tel. (32) 673 51 04
tel. (32) 673 51 66
fax:(32) 673 60 81

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
http://gmpilica.peup.pl

Skrytka ePUAP: /5573rqbnv5/skrytka

Aktualny nr konta bankowego
BS Wolbrom O/Pilica
13 8450 0005 0040 0400 0013 0001

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.