Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pilica 27646 razy
2.  Plan miasta i gminy Pilica. 10315 razy
3.  Wykaz placówek oświatowych na terenie Gminy Pilicy 9348 razy
4.  Jednostki organizacyjne 9334 razy
5.  Wykaz sołectw z ulicami w Gminie Pilica 7736 razy
6.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza 6430 razy
7.  Wykaz sołtysów gminy Pilica 6092 razy
8.  Plan Rozwoju Lokalnego miasta i gminy Pilica 6065 razy
9.  Dane Urzędu Miasta i Gminy Pilica 5291 razy
10.  Rachunek bankowy 5202 razy
11.  Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pilica 4922 razy
12.  Projekt 4804 razy
13.  Godziny urzędowania 4599 razy
14.  Uchwała: VIII/65/2003 Rady Miasta i Gminy w Pilicy, z dnia: 2003.08.08 4447 razy
15.  Oświadczenia majątkowe za 2021 4319 razy
16.  Tryb pracy Rady 4029 razy
17.  Oświadczenia majątkowe za 2018 3862 razy
18.  Oświadczenia majątkowe za 2019 3851 razy
19.  UCHWAŁA nr XXV/171/2005 RADY MIASTA I GMINY W PILICY z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pilica. 3694 razy
20.  Zakres zadań Sekretarza 3608 razy
21.  Oświadczenia majątkowe za 2020 3428 razy
22.  Inwestycja 3426 razy
23.  Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 3247 razy
24.  Zakres zadań Skarbnika Gminy 3212 razy
25.  Dziennik Urzędowy 3134 razy
26.  Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2824 razy
27.  Zarządzenie 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z dnia 31 grudnia 2008 r. 2716 razy
28.  Uchwała Nr XLVIII/287/2010 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28.10.2010r. 2710 razy
29.  Zarządzenie Nr 145/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Pilicy z 30 grudnia 2008 roku 2674 razy
30.  Publicznie dostepny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2621 razy
W sumie 165586 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Uchwały kat. główna 15.8 %
2.  Przetargi kat. główna 13.6 %
3.  Zarządzenia kat. główna 6.2 %
4.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 5.1 %
5.  Rada Miasta i Gminy kat. główna 4.7 %
6.  Aktualności kat. główna 3.6 %
7.  Ochrona Środowiska kat. główna 3.6 %
8.  Nabór na stanowiska kat. główna 3 %
9.  Komunikaty i zarządzenia 2.9 %
10.   Organizacje pozarządowe kat. główna 2.5 %
11.  Zagospodarowanie przestrzenne kat. główna 2.3 %
12.  Burmistrz Miasta i Gminy kat. główna 1.8 %
13.  Realizacja budżetu kat. główna 1.4 %
14.  Jednostki organizacyjne kat. główna 1.4 %
15.  Protokoły kat. główna 1.3 %
16.  Podatki i opłaty lokalne kat. główna 1 %
17.  Urząd Miasta i Gminy kat. główna 1 %
18.  Zarządzenia rok 2009 0.8 %
19.  Jednostki pomocnicze kat. główna 0.8 %
20.  Konsultacje kat. główna 0.8 %
21.  Plan miasta i gminy Pilica kat. główna 0.7 %
22.  Strategia rozwoju kat. główna 0.7 %
23.  Uchwały- rok 2009 0.7 %
24.  Zarządzenia rok 2010 0.7 %
25.  Regulamin kat. główna 0.7 %
26.  USC Pilica 0.7 %
27.  Ogłoszenie o terminach sesji 0.7 %
28.  Dowody osobiste i ewidencja ludności 0.7 %
29.  Uchwały - rok 2010 0.6 %
30.  Szkolnictwo i Oświata kat. główna 0.6 %
31.  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE kat. główna 0.6 %
32.  Odpady komunalne kat. główna 0.6 %
33.  Statut kat. główna 0.5 %
34.  Ochrona Środowiska - 2009 rok 0.5 %
35.  Protokoły 2008 0.5 %
36.  Zarządzenia - rok 2011 kadencja 2010-2014 0.5 %
37.  Spis spraw kat. główna 0.5 %
38.  Uchwały - rok 2011 kadencja 2010-2014 0.5 %
39.  Protokoły 2009 0.5 %
40.  Posiedzenie komisji - rok 2009 0.5 %
41.  Kontrole, Petycje, Lobbing kat. główna 0.4 %
42.  Środki pomocowe kat. główna 0.4 %
43.  Ochrona Środowiska - 2010 rok 0.4 %
44.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.4 %
45.  Ogłoszenie o terminach sesji - rok 2009 0.4 %
46.  Posiedzenie komisji - rok 2010 0.4 %
47.  Podatki 0.4 %
48.  Protokoły 2010 0.4 %
49.  Posiedzenie Komisji - rok 2008 0.4 %
50.  Stanowiska kat. główna 0.4 %
51.  Rejestry i ewidencje kat. główna 0.4 %
52.  Skład Rady 0.3 %
53.  Program Rozwoju Subregionu Centralnego kat. główna 0.3 %
54.  Promocja Gminy kat. główna 0.3 %
55.  Rachunek bankowy kat. główna 0.3 %
56.  Dane kat. główna 0.3 %
57.  Godziny urzędowania kat. główna 0.3 %
58.  Ogłoszenie o terminach sesji - rok 2010 0.3 %
59.  Podstawowe informacje kat. główna 0.3 %
60.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza kat. główna 0.3 %
61.  Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 0.3 %
62.  Protokoły 2010-2011 , kadencja 2010-2014 0.3 %
63.  Rejestr Skarg i Wniosków kat. główna 0.3 %
64.  Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014 0.3 %
65.  Uchwały - rok 2010 kadencja 2010-2014 0.3 %
66.  Komisje Rady 0.3 %
67.  Posiedzenie komisji kadencja 2010-2014 0.3 %
68.  Przewodniczący Rady 0.2 %
69.  Dziennik Urzędowy kat. główna 0.2 %
70.  Emisja obligacji kat. główna 0.2 %
71.  Zarządzenia rok 2010 - kadencja 2010 -2014 0.2 %
72.  Ogłoszenie o terminach sesji rok 2011 kadencja 2010-2014 0.2 %
73.  Projekty dofinansowane z funduszy UE 0.2 %
74.  Wybory 2020 r kat. główna 0.2 %
75.  Zawiadomienia Rady 0.2 %
76.  Akty prawa miejscowego kat. główna 0.2 %
77.  Przyjęcia interesantów 0.2 %
78.  Ochrona środowiska 0.2 %
79.  Sekretarz 0.1 %
80.  Zadania i kompetencje 0.1 %
81.  Tryb pracy Rady 0.1 %
82.  Wybór ławników kat. główna 0.1 %
83.  Ochrona Środowiska - 2011 rok 0.1 %
84.  Sprawozdania finansowe kat. główna 0.1 %
85.  Wybory 2023 r. kat. główna 0.1 %
86.  Publicznie dostępny wykaz danych 0.1 %
87.  Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2018 kat. główna 0.1 %
88.  Skarbnik 0.1 %
89.  Ogłoszenie o terminach posiedzeń komisji 0.1 %
90.  Komórki organizacyjne (referaty) i ich zadania 0.1 %
91.  Organizacja wewnętrzna Rady 0.1 %
92.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0.1 %
93.  Wybory uzupełniające do Rady MiG 2019r kat. główna 0.1 %
94.  Urzędowa tablica ogłoszeń 0.1 %
95.  Referat Inwestycji, Mienia Komunalnego i Rolnictwa - IiR 0.1 %
96.  Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich - OR 0.1 %
97.  Oświadczenia majątkowe koniec kadencji 2006-2010 0.1 %
98.  Kadra Kierownicza 0.1 %
99.  Kolektory słoneczne kat. główna 0.1 %
100.  Załatwianie spraw w urzędzie 0.1 %
101.  Radca prawny 0.1 %
102.  Mienie i wyposażenie 0.1 %
103.  Urząd Stanu Cywilnego - USC 0.1 %
104.  Referat Finansowy - Fn 0.1 %
105.  Pełna sprawozdawczość urzędowa 0.1 %
106.  Powszechny Spis Ludności i Mieszkań 2021 kat. główna 0.1 %
107.  Wybory uzupełniające kat. główna 0.1 %
108.  Zarządzenia - rok 2012 kadencja 2010-2014 0.1 %
109.  Wybory do PE 2019 kat. główna 0 %
110.  Wybory do Sejmu i Senatu 2019r kat. główna 0 %
111.  Uchwały - rok 2012 kadencja 2010-2014 0 %
112.  Dostępność kat. główna 0 %
113.  Powszechny Spis Rolny 2020 kat. główna 0 %
114.  Ponowne wykorzystanie informacji publicznych kat. główna 0 %
115.  Ochrona danych osobowych kat. główna 0 %
116.  Posiedzenie komisji- rok 2012 kadencja 2010-2014 0 %
117.  Rejstr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 0 %
118.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2012- kadencja 2010-2014 0 %
119.  Ochrona Środowiska - 2012 rok 0 %
120.  umigpilica@pro.onet.pl 0 %
121.  Protokoły 2012 - kadencja 2010-2014 0 %
122.  Referendum 2023 kat. główna 0 %
123.  Ewidencja zezwoleń 0 %
124.  Nieodpłatna pomoc prawna kat. główna 0 %
125.  Informacje osobowe członków Zarządu 0 %
126.  Podstawowe informacje 0 %
127.  Informacje i sprawozdania przedkładane na Radzie 0 %
128.  Kontakt z mieszkańcami 0 %
129.  Posiedzenia Zarządu 0 %
130.  Skład osobowy Zarządu 0 %
131.  Uchwały Zarządu 0 %
132.  Wybory Prezydenckie 2020r 0 %
133.  XI Sesja Rady MiG (22 lipiec 2019 r) 0 %
134.  Lobbing 0 %
135.  XIX Sesja Rady MiG (14 luty 2020 r) 0 %
136.  kontrole zewnętrzne - rok 2020 0 %
137.  XX Sesja Rady MiG (27 marzec 2020 r) 0 %
138.  XXI Sesja Rady MiG (30 kwiecień 2020 r) 0 %
139.  Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 0 %
140.  Deklaracja Dostępności 0 %
141.  XXIX Sesja Rady MiG (19 luty 2021 r) 0 %
142.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2021 - kadencja 2018-2023 0 %
143.  XXX Sesja Rady MiG (26 marzec 2021 r) 0 %
144.  Posiedzenie komisji - rok 2021 kadencja 2018-2023 0 %
145.  Zarządzenia - rok 2021 kadencja 2018-2023 0 %
146.  Petycje do Burmistrza MiG 0 %
147.  Protokoły 2021 - kadencja 2018-2023 0 %
148.  Protokoły 2020 - kadencja 2018-2023 0 %
149.  IX Sesja Rady MiG (30 maj 2019 r) 0 %
150.  VIII Sesja Rady MiG (30 kwiecień 2019 r) 0 %
151.  Wybory uzupełniające 2019 0 %
152.  LXIII Sesja Rady MiG (27 października 2023 r) 0 %
153.  XXVIII Sesja Rady MiG (28 grudnia 2020 r) 0 %
154.  XXIII Sesja Rady MiG (19 czerwiec 2020 r) 0 %
155.  LXIV Sesja Rady MiG (15 listopada 2023 r) 0 %
156.  XXVII Sesja Rady MiG (30 listopad 2020 r) 0 %
157.  XXIV Sesja Rady MiG (20 lipiec 2020 r) 0 %
158.  Nabór na rachmistrzów terenowych 0 %
159.  Raporty Burmistrza 0 %
160.  X Sesja Rady MiG (14 czerwiec 2019 r) 0 %
161.  kontrole zewnętrzne - rok 2023 0 %
162.  XVIII Sesja Rady MiG (17 stycznia 2020 r) 0 %
163.  Ochrona Środowiska - 2020 rok 0 %
164.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2020 - kadencja 2018-2023 0 %
165.  Posiedzenie komisji- rok 2020 kadencja 2018-2023 0 %
166.  Zarządzenia - rok 2020 kadencja 2018-2023 0 %
167.  XVII Sesja Rady MiG (30 grudnia 2019 r) 0 %
168.  XVI Sesja Rady MiG (05 grudnia 2019 r) 0 %
169.  XV Sesja Rady MiG (19 listopada 2019 r) 0 %
170.  XIV Sesja Rady MiG (31 październik 2019 r) 0 %
171.  Ewidencja zabytków 0 %
172.  XXXV Sesja Rady MiG (31 sierpnia 2021 r) 0 %
173.  Ochrona Środowiska - 2021 rok 0 %
174.  LX Sesja Rady MiG (25 sierpnia 2023 r) 0 %
175.  Posiedzenie komisji - rok 2023 kadencja 2018-2023 0 %
176.  Zarządzenia - rok 2023 kadencja 2018-2023 0 %
177.  LIII Sesja Rady MiG (29 grudnia 2022 r) 0 %
178.  LII Sesja Rady MiG (07 grudnia 2022 r) 0 %
179.  LI Sesja Rady MiG (15 listopada 2022 r) 0 %
180.  LXI Sesja Rady MiG (07 września 2023 r) 0 %
181.  L Sesja Rady MiG (28 października 2022 r) 0 %
182.  XLIX Sesja Rady MiG (23 września 2022 r) 0 %
183.  XLVIII Sesja Rady MiG (26 sierpnia 2022 r) 0 %
184.  Sprawozdanie finansowe JST za 2022 r. 0 %
185.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2023 - kadencja 2018-2023 0 %
186.  LIV Sesja Rady MiG (11 stycznia 2023 r) 0 %
187.  Budowa drogi w miejscowości Kidów, Gmina Pilica 0 %
188.  LIX Sesja Rady MiG (16 czerwca 2023 r) 0 %
189.  LVIII Sesja Rady MiG (26 maj 2023 r) 0 %
190.  Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00- 0001/21/00 0 %
191.  LVII Sesja Rady MiG (28 marzec 2023 r) 0 %
192.  LVI Sesja Rady MiG (28 luty 2023 r) 0 %
193.  Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierbka, Gmina Pilica 0 %
194.  Ochrona Środowiska - 2023 rok 0 %
195.  LV Sesja Rady MiG (31 stycznia 2023 r) 0 %
196.  Protokoły 2023 - kadencja 2018-2023 0 %
197.  XLVII Sesja Rady MiG (15 czerwca 2022 r) 0 %
198.  XLVI Sesja Rady MiG (27 maja 2022 r) 0 %
199.  XL Sesja Rady MiG (29 grudnia 2021 r) 0 %
200.  XXXIX Sesja Rady MiG (14 grudnia 2021 r) 0 %
201.  XXXVIII Sesja Rady MiG (24 listopada 2021 r) 0 %
202.  Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szycach wraz z przebudową istniejących pomieszczeń oraz infrastrukturą techniczną IiR.271.5.2021 0 %
203.  XXXVII Sesja Rady MiG (28 października 2021 r) 0 %
204.  XXXVI Sesja Rady MiG (30 września 2021 r) 0 %
205.  Ochrona Środowiska - 2022 rok 0 %
206.  XXXIV Sesja Rady MiG (6 lipca 2021 r) 0 %
207.  XXXIII Sesja Rady MiG (18 czerwca 2021 r) 0 %
208.  XXXII Sesja Rady MiG (26 maja 2021 r) 0 %
209.  Zarządzenia - rok 2022 kadencja 2018-2023 0 %
210.  Posiedzenie komisji - rok 2022 kadencja 2018-2023 0 %
211.  XLIII Sesja Rady MiG (23 marca 2022 r) 0 %
212.  XLIV Sesja Rady MiG (31 marca 2022 r) 0 %
213.  XLV Sesja Rady MiG (11 kwietnia 2022 r) 0 %
214.  LXII Sesja Rady MiG (28 września 2023 r) 0 %
215.  Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 641278S Dobraków -Podrędzinie”. 0 %
216.  XLII Sesja Rady MiG (28 lutego 2022 r) 0 %
217.  Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącej biblioteki na dom kultury wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 0 %
218.  XLI Sesja Rady MiG (27 stycznia 2022 r) 0 %
219.  PROTOKOŁY 2022 - KADENCJA 2018-2023 0 %
220.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2022 - kadencja 2018-2023 0 %
221.  XXXI Sesja Rady MiG (29 kwiecień 2021 r) 0 %
222.  Posiedzenie komisji- rok 2016 kadencja 2014-2018 0 %
223.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2014- kadencja 2014-2018 0 %
224.  kontrole wewnętrzne - rok 2014 0 %
225.  XXVI Sesja Rady MiG (23 października 2020 r) 0 %
226.  kontrole zewnętrzne - rok 2014 0 %
227.  Protokoły 2014 - kadencja 2010-2014 0 %
228.  Uchwały - rok 2014 kadencja 2010-2014 0 %
229.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2014- kadencja 2010-2014 0 %
230.  Posiedzenie komisji- rok 2014 kadencja 2010-2014 0 %
231.  Zarządzenia - rok 2014 kadencja 2010-2014 0 %
232.  Ochrona Środowiska - 2014 rok 0 %
233.  Uchwały - rok 2014 kadencja 2014-2018 0 %
234.  Protokoły 2014 - kadencja 2014-2018 0 %
235.  Zarządzenia - rok 2014 kadencja 2014-2018 0 %
236.  kontrole wewnętrzne - rok 2015 0 %
237.  Rejestr Instytucji Kultury 0 %
238.  Protokoły 2015 - kadencja 2014-2018 0 %
239.  Uchwały - rok 2015 kadencja 2014-2018 0 %
240.  Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018 0 %
241.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2015- kadencja 2014-2018 0 %
242.  Posiedzenie komisji- rok 2015 kadencja 2014-2018 0 %
243.  Zarządzenia - rok 2015 kadencja 2014-2018 0 %
244.  Ochrona Środowiska - 2015 rok 0 %
245.  Posiedzenie komisji- rok 2014 kadencja 2014-2018 0 %
246.  kontrole wewnętrzne - rok 2013 0 %
247.  Program Ochrony Środowiska 0 %
248.  Rejestr uchwał stanowiących akty prawa miejscowego rok 1990-2010 0 %
249.  Dane Urzędu 0 %
250.  Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji zbiorów danych 0 %
251.  Protokoły z konsultacji 0 %
252.  Inne 0 %
253.  kontrole zewnętrzne - rok 2018 0 %
254.  XII Sesja Rady MiG (27 sierpień 2019 r) 0 %
255.  XIII Sesja Rady MiG (24 wrzesień 2019 r) 0 %
256.  Specjalista ds. kontroli wewnętrznej 0 %
257.  kontrole wewnętrzne - rok 2010 0 %
258.  kontrole zewnętrzne 0 %
259.  kontorle wewnętrzne 0 %
260.  kontrole wewnętrzne - rok 2012 0 %
261.  Ochrona Środowiska - 2013 rok 0 %
262.  kontrole zewnętrzne - rok 2013 0 %
263.  Posiedzenie komisji- rok 2013 kadencja 2010-2014 0 %
264.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2013- kadencja 2010-2014 0 %
265.  Protokoły 2013 - kadencja 2010-2014 0 %
266.  Zarządzenia - rok 2013 kadencja 2010-2014 0 %
267.  Uchwały - rok 2013 kadencja 2010-2014 0 %
268.  Kontrole zewnętrzne - rok 2012 0 %
269.  Kontrole zewnętrzne - rok 2011 0 %
270.  kontrole zewnętrzne - rok 2010 0 %
271.  kontrole wewnętrzne - rok 2011 0 %
272.  Wybory Prezydenckie 2020r zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 0 %
273.  IV Sesja Rady MiG (28 grudnia 2018 r) 0 %
274.  Interpelacje 0 %
275.  III Sesja Rady MiG (14 grudnia 2018 r) 0 %
276.  Protokoły 2018 - kadencja 2018-2023 0 %
277.  Zarządzenia - rok 2018 kadencja 2018-2023 0 %
278.  Posiedzenie komisji- rok 2018 kadencja 2018-2023 0 %
279.  II Sesja Rady MiG (30 listopada 2018 r.) 0 %
280.  I Sesja Rady MiG (20 listopada 2018 r.) 0 %
281.  Uchwały kadencja 2018-2023 0 %
282.  Nagrania obrad Sesji Rady MiG kadencja 2018-2023 0 %
283.  Zarządzenia - rok 2019 kadencja 2018-2023 0 %
284.  Ochrona Środowiska - 2019 rok 0 %
285.  Posiedzenie komisji- rok 2019 kadencja 2018-2023 0 %
286.  XXII Sesja Rady MiG (29 maj 2020 r) 0 %
287.  Petycje do Rady MiG 0 %
288.  Petycje 0 %
289.  VII Sesja Rady MiG (19 marzec 2019 r) 0 %
290.  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solca Gmina Pilica IiR.271.4.2021 0 %
291.  VI Sesja Rady MiG (28 luty 2019 r) 0 %
292.  Protokoły 2019 - kadencja 2018-2023 0 %
293.  V Sesja Rady MiG (31 styczeń 2019 r) 0 %
294.  Oświadczenia majątkowe kadencja 2018-2023 0 %
295.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2019- kadencja 2018-2023 0 %
296.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2018- kadencja 2018-2023 0 %
297.  kontrole zewnętrzne - rok 2017 0 %
298.  Zarządzenia - rok 2017 kadencja 2014-2018 0 %
299.  kontrole zewnętrzne - rok 2016 0 %
300.  XXV Sesja Rady MiG (11 września 2020 r) 0 %
301.  kontrole wewnętrzne - rok 2016 0 %
302.  Główny specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych - GS 0 %
303.  Referat Promocji, Rozwoju Gminy i Funduszy Zewnętrznych - PRiF 0 %
304.  Protokoły 2016 - kadencja 2014-2018 0 %
305.  Ochrona Środowiska - 2016 rok 0 %
306.  Uchwały - rok 2016 kadencja 2014-2018 0 %
307.  Zarządzenia - rok 2016 kadencja 2014-2018 0 %
308.  Ochrona Środowiska - 2017 rok 0 %
309.  Posiedzenie komisji- rok 2017 kadencja 2014-2018 0 %
310.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2017- kadencja 2014-2018 0 %
311.  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 0 %
312.  Protokoły 2018 - kadencja 2014-2018 0 %
313.  Uchwały - rok 2018 kadencja 2014-2018 0 %
314.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2018- kadencja 2014-2018 0 %
315.  Ochrona Środowiska - 2018 rok 0 %
316.  Posiedzenie komisji- rok 2018 kadencja 2014-2018 0 %
317.  Zarządzenia - rok 2018 kadencja 2014-2018 0 %
318.  Wykaz dokumentów do pobrania Ochrona Środowiska 0 %
319.  Protokoły 2017 - kadencja 2014-2018 0 %
320.  Uchwały - rok 2017 kadencja 2014-2018 0 %
321.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2016- kadencja 2014-2018 0 %
Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy PILICA
ul. Żarnowiecka 46A
42-436 Pilica

tel. (32) 673 51 04
tel. (32) 673 51 66
fax:(32) 673 60 81

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
http://gmpilica.peup.pl

Skrytka ePUAP: /5573rqbnv5/skrytka

Aktualny nr konta bankowego
BS Wolbrom O/Pilica
13 8450 0005 0040 0400 0013 0001

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.