Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pilica 21758 razy
2.  Plan miasta i gminy Pilica. 10010 razy
3.  Wykaz placówek oświatowych na terenie Gminy Pilicy 8758 razy
4.  Jednostki organizacyjne 8564 razy
5.  Wykaz sołectw z ulicami w Gminie Pilica 7398 razy
6.  załącznik do Uchwały Nr VIII/65/2003 Rady Miasta i Gminy w Pilicy 6024 razy
7.  Plan Rozwoju Lokalnego miasta i gminy Pilica 5906 razy
8.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5547 razy
9.  Wykaz sołtysów gminy Pilica 5128 razy
10.  Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pilica 4746 razy
11.  Rachunek bankowy 4744 razy
12.  Projekt 4546 razy
13.  Godziny urzędowania 4515 razy
14.  Dane Urzędu Miasta i Gminy Pilica 4480 razy
15.  Oświadczenia majątkowe za 2016 4225 razy
16.  Uchwała: VIII/65/2003 Rady Miasta i Gminy w Pilicy, z dnia: 2003.08.08 4202 razy
17.  Tryb pracy Rady 3741 razy
18.  LISTA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 3436 razy
19.  Zakres zadań Sekretarza 3411 razy
20.  Oświadczenia majątkowe za 2019 3226 razy
21.  Inwestycja 3204 razy
22.  Oświadczenia majątkowe za 2018 3074 razy
23.  Zakres zadań Skarbnika Gminy 3002 razy
24.  Wykaz ulic w mieście Pilica 2926 razy
25.  Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2679 razy
26.  UCHWAŁA nr XXV/171/2005 RADY MIASTA I GMINY W PILICY z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pilica. 2669 razy
27.  Oświadczenia majątkowe za 2017 2629 razy
28.  Dziennik Urzędowy 2538 razy
29.  Publicznie dostepny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2523 razy
30.  Uchwała Nr XLVIII/287/2010 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28.10.2010r. 2500 razy
W sumie 152109 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Uchwały kat. główna 14.4 %
2.  Przetargi kat. główna 14.4 %
3.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 6 %
4.  Zarządzenia kat. główna 4.2 %
5.  Komunikaty i zarządzenia 3.7 %
6.  Ochrona Środowiska kat. główna 3.3 %
7.  Rada Miasta i Gminy kat. główna 3.2 %
8.  Aktualności kat. główna 2.9 %
9.  Nabór na stanowiska kat. główna 2.7 %
10.   Organizacje pozarządowe kat. główna 2.6 %
11.  Zagospodarowanie przestrzenne kat. główna 2.5 %
12.  Jednostki organizacyjne kat. główna 1.7 %
13.  Burmistrz Miasta i Gminy kat. główna 1.6 %
14.  Realizacja budżetu kat. główna 1.3 %
15.  Zarządzenia rok 2009 1.1 %
16.  Podatki i opłaty lokalne kat. główna 1.1 %
17.  Protokoły kat. główna 1 %
18.  Plan miasta i gminy Pilica kat. główna 0.9 %
19.  Uchwały- rok 2009 0.9 %
20.  Zarządzenia rok 2010 0.9 %
21.  Urząd Miasta i Gminy kat. główna 0.9 %
22.  Jednostki pomocnicze kat. główna 0.9 %
23.  Strategia rozwoju kat. główna 0.9 %
24.  USC Pilica 0.9 %
25.  Ogłoszenie o terminach sesji 0.9 %
26.  Dowody osobiste i ewidencja ludności 0.9 %
27.  Uchwały - rok 2010 0.8 %
28.  Regulamin kat. główna 0.8 %
29.  Szkolnictwo i Oświata kat. główna 0.7 %
30.  Ochrona Środowiska - 2009 rok 0.7 %
31.  Protokoły 2008 0.6 %
32.  Zarządzenia - rok 2011 kadencja 2010-2014 0.6 %
33.  Statut kat. główna 0.6 %
34.  Uchwały - rok 2011 kadencja 2010-2014 0.6 %
35.  Protokoły 2009 0.6 %
36.  Posiedzenie komisji - rok 2009 0.6 %
37.  Spis spraw kat. główna 0.5 %
38.  Ochrona Środowiska - 2010 rok 0.5 %
39.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.5 %
40.  Ogłoszenie o terminach sesji - rok 2009 0.5 %
41.  Posiedzenie komisji - rok 2010 0.5 %
42.  Podatki 0.5 %
43.  Protokoły 2010 0.5 %
44.  Konsultacje kat. główna 0.5 %
45.  Posiedzenie Komisji - rok 2008 0.5 %
46.  Stanowiska kat. główna 0.5 %
47.  Skład Rady 0.4 %
48.  Program Rozwoju Subregionu Centralnego kat. główna 0.4 %
49.  Dane kat. główna 0.4 %
50.  Rachunek bankowy kat. główna 0.4 %
51.  Godziny urzędowania kat. główna 0.4 %
52.  Ogłoszenie o terminach sesji - rok 2010 0.4 %
53.  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE kat. główna 0.4 %
54.  Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 0.4 %
55.  Protokoły 2010-2011 , kadencja 2010-2014 0.4 %
56.  Podstawowe informacje kat. główna 0.4 %
57.  Promocja Gminy kat. główna 0.3 %
58.  Rejestr Skarg i Wniosków kat. główna 0.3 %
59.  Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014 0.3 %
60.  Uchwały - rok 2010 kadencja 2010-2014 0.3 %
61.  Komisje Rady 0.3 %
62.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza kat. główna 0.3 %
63.  Posiedzenie komisji kadencja 2010-2014 0.3 %
64.  Odpady komunalne kat. główna 0.3 %
65.  Przewodniczący Rady 0.3 %
66.  Kontrole, Petycje, Lobbing kat. główna 0.3 %
67.  Zarządzenia rok 2010 - kadencja 2010 -2014 0.3 %
68.  Ogłoszenie o terminach sesji rok 2011 kadencja 2010-2014 0.3 %
69.  Projekty dofinansowane z funduszy UE 0.2 %
70.  Środki pomocowe kat. główna 0.2 %
71.  Dziennik Urzędowy kat. główna 0.2 %
72.  Zawiadomienia Rady 0.2 %
73.  Przyjęcia interesantów 0.2 %
74.  Rejestry i ewidencje kat. główna 0.2 %
75.  Ochrona środowiska 0.2 %
76.  Sekretarz 0.2 %
77.  Zadania i kompetencje 0.2 %
78.  Tryb pracy Rady 0.2 %
79.  Ochrona Środowiska - 2011 rok 0.2 %
80.  Publicznie dostępny wykaz danych 0.2 %
81.  Skarbnik 0.1 %
82.  Ogłoszenie o terminach posiedzeń komisji 0.1 %
83.  Komórki organizacyjne (referaty) i ich zadania 0.1 %
84.  Wybór ławników kat. główna 0.1 %
85.  Emisja obligacji kat. główna 0.1 %
86.  Organizacja wewnętrzna Rady 0.1 %
87.  Wybory 2020 r kat. główna 0.1 %
88.  Akty prawa miejscowego kat. główna 0.1 %
89.  Urzędowa tablica ogłoszeń 0.1 %
90.  Referat Inwestycji, Mienia Komunalnego i Rolnictwa - IiR 0.1 %
91.  Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich - OR 0.1 %
92.  Oświadczenia majątkowe koniec kadencji 2006-2010 0.1 %
93.  Kadra Kierownicza 0.1 %
94.  Załatwianie spraw w urzędzie 0.1 %
95.  Radca prawny 0.1 %
96.  Mienie i wyposażenie 0.1 %
97.  Urząd Stanu Cywilnego - USC 0.1 %
98.  Referat Finansowy - Fn 0.1 %
99.  Pełna sprawozdawczość urzędowa 0.1 %
100.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0.1 %
101.  Zarządzenia - rok 2012 kadencja 2010-2014 0.1 %
102.  Sprawozdania finansowe kat. główna 0.1 %
103.  Kolektory słoneczne kat. główna 0.1 %
104.  Uchwały - rok 2012 kadencja 2010-2014 0.1 %
105.  Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2018 kat. główna 0 %
106.  Powszechny Spis Ludności i Mieszkań 2021 kat. główna 0 %
107.  Wybory uzupełniające kat. główna 0 %
108.  Posiedzenie komisji- rok 2012 kadencja 2010-2014 0 %
109.  Wybory uzupełniające do Rady MiG 2019r kat. główna 0 %
110.  Powszechny Spis Rolny 2020 kat. główna 0 %
111.  Ponowne wykorzystanie informacji publicznych kat. główna 0 %
112.  Ochrona danych osobowych kat. główna 0 %
113.  Dostępność kat. główna 0 %
114.  Wybory do Sejmu i Senatu 2019r kat. główna 0 %
115.  Wybory do PE 2019 kat. główna 0 %
116.  Rejstr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 0 %
117.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2012- kadencja 2010-2014 0 %
118.  Ochrona Środowiska - 2012 rok 0 %
119.  umigpilica@pro.onet.pl 0 %
120.  Protokoły 2012 - kadencja 2010-2014 0 %
121.  Ewidencja zezwoleń 0 %
122.  Informacje osobowe członków Zarządu 0 %
123.  Podstawowe informacje 0 %
124.  Informacje i sprawozdania przedkładane na Radzie 0 %
125.  Kontakt z mieszkańcami 0 %
126.  Posiedzenia Zarządu 0 %
127.  Skład osobowy Zarządu 0 %
128.  Uchwały Zarządu 0 %
129.  Wybory uzupełniające 2019 0 %
130.  VIII Sesja Rady MiG (30 kwiecień 2019 r) 0 %
131.  kontrole zewnętrzne - rok 2020 0 %
132.  IX Sesja Rady MiG (30 maj 2019 r) 0 %
133.  XXVIII Sesja Rady MiG (28 grudnia 2020 r) 0 %
134.  Posiedzenie komisji- rok 2020 kadencja 2018-2023 0 %
135.  Zarządzenia - rok 2020 kadencja 2018-2023 0 %
136.  XVII Sesja Rady MiG (30 grudnia 2019 r) 0 %
137.  XVI Sesja Rady MiG (05 grudnia 2019 r) 0 %
138.  XIV Sesja Rady MiG (31 październik 2019 r) 0 %
139.  Ewidencja zabytków 0 %
140.  XI Sesja Rady MiG (22 lipiec 2019 r) 0 %
141.  X Sesja Rady MiG (14 czerwiec 2019 r) 0 %
142.  Raporty Burmistrza 0 %
143.  XXVII Sesja Rady MiG (30 listopad 2020 r) 0 %
144.  XXIV Sesja Rady MiG (20 lipiec 2020 r) 0 %
145.  XXIII Sesja Rady MiG (19 czerwiec 2020 r) 0 %
146.  Zarządzenia - rok 2019 kadencja 2018-2023 0 %
147.  Ochrona Środowiska - 2019 rok 0 %
148.  Posiedzenie komisji- rok 2019 kadencja 2018-2023 0 %
149.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2019- kadencja 2018-2023 0 %
150.  Oświadczenia majątkowe kadencja 2018-2023 0 %
151.  V Sesja Rady MiG (31 styczeń 2019 r) 0 %
152.  Protokoły 2019 - kadencja 2018-2023 0 %
153.  VI Sesja Rady MiG (28 luty 2019 r) 0 %
154.  Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 641278S Dobraków -Podrędzinie”. 0 %
155.  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solca Gmina Pilica IiR.271.4.2021 0 %
156.  VII Sesja Rady MiG (19 marzec 2019 r) 0 %
157.  Petycje 0 %
158.  Petycje do Rady MiG 0 %
159.  XXII Sesja Rady MiG (29 maj 2020 r) 0 %
160.  Wybory Prezydenckie 2020r zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 0 %
161.  XV Sesja Rady MiG (19 listopada 2019 r) 0 %
162.  Nabór na rachmistrzów terenowych 0 %
163.  IV Sesja Rady MiG (28 grudnia 2018 r) 0 %
164.  Posiedzenie komisji - rok 2022 kadencja 2018-2023 0 %
165.  XXXIV Sesja Rady MiG (6 lipca 2021 r) 0 %
166.  XXXIII Sesja Rady MiG (18 czerwca 2021 r) 0 %
167.  XXXII Sesja Rady MiG (26 maja 2021 r) 0 %
168.  XXXI Sesja Rady MiG (29 kwiecień 2021 r) 0 %
169.  Ochrona Środowiska - 2021 rok 0 %
170.  XXX Sesja Rady MiG (26 marzec 2021 r) 0 %
171.  XLI Sesja Rady MiG (27 stycznia 2022 r) 0 %
172.  Protokoły 2021 - kadencja 2018-2023 0 %
173.  PROTOKOŁY 2022 - KADENCJA 2018-2023 0 %
174.  XXXV Sesja Rady MiG (31 sierpnia 2021 r) 0 %
175.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2022 - kadencja 2018-2023 0 %
176.  Zarządzenia - rok 2022 kadencja 2018-2023 0 %
177.  XL Sesja Rady MiG (29 grudnia 2021 r) 0 %
178.  XXXIX Sesja Rady MiG (14 grudnia 2021 r) 0 %
179.  XXXVIII Sesja Rady MiG (24 listopada 2021 r) 0 %
180.  Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szycach wraz z przebudową istniejących pomieszczeń oraz infrastrukturą techniczną IiR.271.5.2021 0 %
181.  XXXVII Sesja Rady MiG (28 października 2021 r) 0 %
182.  XXXVI Sesja Rady MiG (30 września 2021 r) 0 %
183.  Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 0 %
184.  Deklaracja Dostępności 0 %
185.  XLIV Sesja Rady MiG (31 marca 2022 r) 0 %
186.  XLII Sesja Rady MiG (28 lutego 2022 r) 0 %
187.  Wybory Prezydenckie 2020r 0 %
188.  Lobbing 0 %
189.  XIX Sesja Rady MiG (14 luty 2020 r) 0 %
190.  Protokoły 2020 - kadencja 2018-2023 0 %
191.  XVIII Sesja Rady MiG (17 stycznia 2020 r) 0 %
192.  Ochrona Środowiska - 2020 rok 0 %
193.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2020 - kadencja 2018-2023 0 %
194.  Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącej biblioteki na dom kultury wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 0 %
195.  XX Sesja Rady MiG (27 marzec 2020 r) 0 %
196.  XXIX Sesja Rady MiG (19 luty 2021 r) 0 %
197.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2021 - kadencja 2018-2023 0 %
198.  Posiedzenie komisji - rok 2021 kadencja 2018-2023 0 %
199.  Ochrona Środowiska - 2022 rok 0 %
200.  Zarządzenia - rok 2021 kadencja 2018-2023 0 %
201.  XLIII Sesja Rady MiG (23 marca 2022 r) 0 %
202.  Petycje do Burmistrza MiG 0 %
203.  XXI Sesja Rady MiG (30 kwiecień 2020 r) 0 %
204.  XLV Sesja Rady MiG (11 kwietnia 2022 r) 0 %
205.  Interpelacje 0 %
206.  Zarządzenia - rok 2015 kadencja 2014-2018 0 %
207.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2014- kadencja 2010-2014 0 %
208.  Posiedzenie komisji- rok 2014 kadencja 2010-2014 0 %
209.  Zarządzenia - rok 2014 kadencja 2010-2014 0 %
210.  Ochrona Środowiska - 2014 rok 0 %
211.  kontrole wewnętrzne - rok 2013 0 %
212.  Program Ochrony Środowiska 0 %
213.  Ochrona Środowiska - 2013 rok 0 %
214.  kontrole zewnętrzne - rok 2013 0 %
215.  Uchwały - rok 2014 kadencja 2010-2014 0 %
216.  Protokoły 2014 - kadencja 2010-2014 0 %
217.  kontrole zewnętrzne - rok 2014 0 %
218.  Ochrona Środowiska - 2015 rok 0 %
219.  Posiedzenie komisji- rok 2014 kadencja 2014-2018 0 %
220.  Zarządzenia - rok 2014 kadencja 2014-2018 0 %
221.  Protokoły 2014 - kadencja 2014-2018 0 %
222.  Uchwały - rok 2014 kadencja 2014-2018 0 %
223.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2014- kadencja 2014-2018 0 %
224.  kontrole wewnętrzne - rok 2014 0 %
225.  XXVI Sesja Rady MiG (23 października 2020 r) 0 %
226.  Posiedzenie komisji- rok 2013 kadencja 2010-2014 0 %
227.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2013- kadencja 2010-2014 0 %
228.  Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji zbiorów danych 0 %
229.  Protokoły z konsultacji 0 %
230.  Inne 0 %
231.  kontrole zewnętrzne - rok 2018 0 %
232.  XII Sesja Rady MiG (27 sierpień 2019 r) 0 %
233.  XIII Sesja Rady MiG (24 wrzesień 2019 r) 0 %
234.  Specjalista ds. kontroli wewnętrznej 0 %
235.  kontrole wewnętrzne - rok 2010 0 %
236.  Dane Urzędu 0 %
237.  Rejestr uchwał stanowiących akty prawa miejscowego rok 1990-2010 0 %
238.  kontrole zewnętrzne 0 %
239.  Protokoły 2013 - kadencja 2010-2014 0 %
240.  Zarządzenia - rok 2013 kadencja 2010-2014 0 %
241.  Uchwały - rok 2013 kadencja 2010-2014 0 %
242.  Kontrole zewnętrzne - rok 2012 0 %
243.  Kontrole zewnętrzne - rok 2011 0 %
244.  kontrole zewnętrzne - rok 2010 0 %
245.  kontrole wewnętrzne - rok 2012 0 %
246.  kontorle wewnętrzne 0 %
247.  kontrole wewnętrzne - rok 2011 0 %
248.  III Sesja Rady MiG (14 grudnia 2018 r) 0 %
249.  Uchwały - rok 2018 kadencja 2014-2018 0 %
250.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2018- kadencja 2014-2018 0 %
251.  Ochrona Środowiska - 2018 rok 0 %
252.  Posiedzenie komisji- rok 2018 kadencja 2014-2018 0 %
253.  Zarządzenia - rok 2018 kadencja 2014-2018 0 %
254.  Wykaz dokumentów do pobrania Ochrona Środowiska 0 %
255.  Protokoły 2017 - kadencja 2014-2018 0 %
256.  Uchwały - rok 2017 kadencja 2014-2018 0 %
257.  Protokoły 2018 - kadencja 2014-2018 0 %
258.  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 0 %
259.  kontrole zewnętrzne - rok 2017 0 %
260.  Protokoły 2018 - kadencja 2018-2023 0 %
261.  Zarządzenia - rok 2018 kadencja 2018-2023 0 %
262.  Posiedzenie komisji- rok 2018 kadencja 2018-2023 0 %
263.  II Sesja Rady MiG (30 listopada 2018 r.) 0 %
264.  I Sesja Rady MiG (20 listopada 2018 r.) 0 %
265.  Uchwały kadencja 2018-2023 0 %
266.  Nagrania obrad Sesji Rady MiG kadencja 2018-2023 0 %
267.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2018- kadencja 2018-2023 0 %
268.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2017- kadencja 2014-2018 0 %
269.  Posiedzenie komisji- rok 2017 kadencja 2014-2018 0 %
270.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2016- kadencja 2014-2018 0 %
271.  Posiedzenie komisji- rok 2016 kadencja 2014-2018 0 %
272.  kontrole wewnętrzne - rok 2015 0 %
273.  Rejestr Instytucji Kultury 0 %
274.  Protokoły 2015 - kadencja 2014-2018 0 %
275.  Uchwały - rok 2015 kadencja 2014-2018 0 %
276.  Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018 0 %
277.  Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2015- kadencja 2014-2018 0 %
278.  Zarządzenia - rok 2016 kadencja 2014-2018 0 %
279.  Uchwały - rok 2016 kadencja 2014-2018 0 %
280.  Ochrona Środowiska - 2016 rok 0 %
281.  Ochrona Środowiska - 2017 rok 0 %
282.  Zarządzenia - rok 2017 kadencja 2014-2018 0 %
283.  kontrole zewnętrzne - rok 2016 0 %
284.  XXV Sesja Rady MiG (11 września 2020 r) 0 %
285.  kontrole wewnętrzne - rok 2016 0 %
286.  Główny specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych - GS 0 %
287.  Referat Promocji, Rozwoju Gminy i Funduszy Zewnętrznych - PRiF 0 %
288.  Protokoły 2016 - kadencja 2014-2018 0 %
289.  Posiedzenie komisji- rok 2015 kadencja 2014-2018 0 %
Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy PILICA
ul. Żarnowiecka 46A
42-436 Pilica

tel. (32) 673 51 04
tel. (32) 673 51 66
fax:(32) 673 60 81

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
http://gmpilica.peup.pl

Skrytka ePUAP: /5573rqbnv5/skrytka

Aktualny nr konta bankowego
BS Wolbrom O/Pilica
13 8450 0005 0040 0400 0013 0001

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.