Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta i Gminy

Wyświetl stronę główną » Rada Miasta i Gminy » Posiedzenie komisji- rok 2020 kadencja 2018-2023 » Ogłoszenie o terminach posiedzeń komisji » Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta i Gminy

Podtytuł: w dniu 22 października 2020 r.

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Miasta i Gminy Pilica, że w dniu 22 października 2020 r. tj. czwartek o godz.15:00 w sali Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy przy ul. Zawierciańskiej 12 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta i Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminów i nadzoru pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty oraz o stanie bezpieczeństwa, przeciwdziałaniu narkomanii i przemocy w placówkach oświatowych.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  • a) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Miasta i Gminy Pilica oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • b) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gmin,
  • c) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
  • d) zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody,
  • e) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pilica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021”,  
  • f) wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej nr 790,
  • g) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 2053, położonej w Sławniowie, stanowiącej własność Gminy Pilica,
  • h) rozpatrzenia skargi z dnia 24 września.2020 r.,
  • i) zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
  • j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026.

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy
Barbara Przybylik

Osoba odpowiedzialna za treść: Iwona Kazior
Udostępnił: Eliza Piątek

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Posiedzenie komisji- rok 2020 kadencja 2018-2023.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2020-10-15 13:42

Dodanie artykułu - Eliza Piątek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy PILICA
ul. Żarnowiecka 46A
42-436 Pilica

tel. (32) 673 51 04
tel. (32) 673 51 66
fax:(32) 673 60 81

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
http://gmpilica.peup.pl

Skrytka ePUAP: /5573rqbnv5/skrytka

Aktualny nr konta bankowego
BS Wolbrom O/Pilica
13 8450 0005 0040 0400 0013 0001

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.