Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

PORZĄDEK OBRAD XXIII SESJI RADY MIASTA I GMINY PILICA

Wyświetl stronę główną » Rada Miasta i Gminy » Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2020 - kadencja 2018-2023 » Ogłoszenie o terminach sesji » PORZĄDEK OBRAD XXIII SESJI RADY MIASTA I GMINY PILICA

Podtytuł: w dniu 19 czerwca 2020 r.

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Miasta i Gminy Pilica, że w dniu 19 czerwca 2020 r. tj. piątek o godz.15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy przy ul. Żarnowieckiej 46A odbędzie się sesja Rady Miasta Gminy.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z przebiegu obrad czterech poprzednich sesji.
 3. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Pilica za 2019 rok oraz przeprowadzenie debaty.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica wotum zaufania,
  • b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilica za 2019 r.,
  • c) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica z tytułu wykonania budżetu za rok 2019,
  • d) zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
  • e) zmiany uchwały Nr XX/115/2020 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  • f) zmiany uchwały Nr XX/116/2020 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 27 marca  2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pilica,
  • g) rozpatrzenia petycji o podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w celu wsparcia przedsiębiorców w związku z trwającą epidemią COVID-19,
  • h) pozostawienia bez rozpatrzenia petycji, dotyczącej ochrony zbiornika wód podziemnych GZWP 454.
 5. Pismo mieszkańca gminy Pilica, dotyczące terminu dokonania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy
Barbara Przybylik


Osoba odpowiedzialna za treść: Iwona Kazior
Udostępnił: Eliza Piątek

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2020 - kadencja 2018-2023.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2020-06-12 16:49

Dodanie artykułu - Eliza Piątek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy PILICA
ul. Żarnowiecka 46A
42-436 Pilica

tel. (32) 673 51 04
tel. (32) 673 51 66
fax:(32) 673 60 81

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
http://gmpilica.peup.pl

Skrytka ePUAP: /5573rqbnv5/skrytka

Aktualny nr konta bankowego
BS Wolbrom O/Pilica
13 8450 0005 0040 0400 0013 0001

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.