Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pilicaczwartek, 24 września 2020 r.

imieniny: Dora, Maryna

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Strona główna » Ochrona danych osobowych » INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy Pilica z siedzibą w Pilicy, ul. Żarnowiecka 46A;
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy jest Pan Grzegorz Bojanek; Adres kontaktowy inspektora ochrony danych osobowych: iodo@pilica.pl tel. 32/6735104
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych i zleconych zadań gminy oraz wniosków mieszkańców na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b,c i e rozporządzenia;
 4. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione prawem podmioty publiczne i niepubliczne konieczne do realizacji zadań urzędu, wniosków mieszkańców lub realizacji umów;
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich wyłącznie w celu realizacji wniosków skierowanych do Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy i za zgodą wnioskodawców.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania potrzeby ich przetwarzania.
  Następnie wraz z datą ustania potrzeby zostaną zarchiwizowane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie;
 7. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy posiada prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu;
 8. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są na podstawie jej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jak również ma prawo do żądania usunięcia przetwarzanych danych osobowych;
 9. Podanie danych osobowych jest wymagane. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie bez rozpatrzenia wniosków i pism kierowanych do Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy

Osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Urząd Miasta i Gminy w Pilicy ma prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Osoba odpowiedzialna za treść: Grzegorz Bojanek
Udostępnił: Eliza Piątek

Kategoria główna artykułu to: Ochrona danych osobowych.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Pilica. Data utworzenia: 2018-05-28.
Wprowadził do systemu: Eliza Piątek. Data wprowadzenia: 2018-05-28 12:22:53.
Zatwierdził do publikacji: Eliza Piątek. Data publikacji: 2018-05-28 12:22:53.
czytano: 205 razy, id: 4700
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-05-28
Aktualizacja wiadomości
Eliza Piątek

2018-05-28
Nowa wiadomość
Eliza Piątek

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

PILICA
Urząd Miasta i Gminy, ul. Żarnowiecka 46A 42-436

tel.: (032) 673 51 04, (032) 673 51 03
e-mail: urzad@pilica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pilica 2003-2020