Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Wspólne posiedzenie Komisji problemowych Rady Miasta i Gminy

Wyświetl stronę główną » Rada Miasta i Gminy » Posiedzenie komisji- rok 2017 kadencja 2014-2018 » Ogłoszenie o terminach posiedzeń komisji » Wspólne posiedzenie Komisji problemowych Rady Miasta i Gminy

Podtytuł: w dniu 23 marca 2017 r.

Ogłoszenie

Uprzejmie informuję mieszkańców Miasta i Gminy Pilica, że w dniu 23 marca 2017 r. tj. czwartek o godz.15:00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji problemowych Rady Miasta i Gminy.

Temat posiedzenia:
- zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

 1. zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
 2. określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Miasta i Gminy Pilica na rzecz Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług,
 3. nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy,
 4. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilica do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
 5. określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
 6. określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilica,
 7. zmian Uchwały Nr XXIII/239/2017 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, prowadzone przez Gminę Pilica,
 8. ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradcy zawodowego,
 9. przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta i Gminy w Pilicy na 2017 rok oraz złożenie sprawozdań z działalności Komisji za 2016 rok,
 10. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2017 oraz przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2016,
 11. „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2017 roku”,
 12. podziału Gminy Pilica na stałe obwody głosowania,
 13. zasad dofinansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Pilica w roku 2017,
 14. zmiany granic Gminy Pilica.

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy
Barbara Przybylik


Osoba odpowiedzialna za treść: Iwona Kazior
Udostępnił: Eliza Piątek

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Posiedzenie komisji- rok 2017 kadencja 2014-2018.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2017-03-17 10:02

Dodanie artykułu - Eliza Piątek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy PILICA
ul. Żarnowiecka 46A
42-436 Pilica

tel. (32) 673 51 04
tel. (32) 673 51 66
fax:(32) 673 60 81

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
http://gmpilica.peup.pl

Skrytka ePUAP: /5573rqbnv5/skrytka

Aktualny nr konta bankowego
BS Wolbrom O/Pilica
13 8450 0005 0040 0400 0013 0001

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.