Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pilicapiątek, 22 listopada 2019 r.

imieniny: Cecylia, Jonatan

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Jak segregować śmieci - aktualizacja

SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYMI
W GMINIE PILICA

JAK BĘDZIEMY POSTĘPOWAĆ ZE ŚMIECIAMI?
W zależności od liczby zamieszkałych osób, każda nieruchomość wyposażona będzie obowiązkowo w kosz na śmieci oraz obowiązkowo worki do segregowania odpadów z papieru, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metalu ,szkła ,odpadów ulegających biodegradacji. Do kosza na śmieci wrzucać będziemy tylko te odpady, które nie podlegają segregacji.

JAK BĘDZIEMY SEGREGOWAĆ ODPADY

WOREK NIEBIESKI
Do niebieskiego worka wrzucamy:
gazety, czasopisma, papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty, opakowania z papieru i tektury, torebki papierowe, papier pakowy itp.
Nie należy wrzucać: papieru powlekanego folią i kalkę, kartonów po mleku i napojach, pieluch jednorazowych i podpasek, worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, itp.
Ważne: Zanim wrzucimy odpad, należy usunąć zszywki, metalowe części i plastikowe opakowania.
 
WOREK ZÓŁTY
Do żółtego worka wrzucamy:

tworzywa sztuczne: puste butelki plastikowe po napojach, puste opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach( np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.)opakowania po produktach spożywczych, opakowania po margarynach, jogurtach, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie, plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, folia aluminiowa itp.,
metal: puszki po napojach, sokach, konserwach, metalowe kapsle butelek, zakrętki słoików, opakowania wielomateriałowe: kartony po sokach, produktach mlecznych i innych napojach, które z zewnątrz wykonane są z tektury, a wewnątrz z folii.

Nie należy wrzucać butelek i pojemników z zawartością, opakowań i butelek po olejach i smarach, płynach chłodniczych, strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, plastików, które nie są opakowaniami (meble plastikowe, zabawki, części samochodowe itp.). Odpady z tworzyw sztucznych inne niż opakowaniowe przyjmowane będą nieodpłatnie w wyznaczony mobilnym punkcie selektywnego zbierania odpadów w sołectwie .
Ważne: Zanim wrzucimy powinniśmy opróżnić opakowania z resztek produktów, odkręcić nakrętki i zgnieść butelki.

WOREK ZIELONY
Do zielonego worka wrzucamy :
szkło opakowaniowe: puste szklane butelki po napojach, sokach, alkoholach, puste słoiki. szklane opakowania po kosmetykach.
Nie należy wrzucać: szkła okiennego i zbrojonego, kryształów, porcelany, szklanych bloczków budowlanych, nie opróżnionych opakowań po lekarstwach, termometrów i strzykawek, rtęciówek, szkła okularowego, żaroodpornego, żarówek, świetlówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, ekranów i lamp telewizyjnych, luster, ceramiki, itp. Odpady szklane inne niż opakowaniowe przyjmowane będą nieodpłatnie w wyznaczonym mobilnym punkcie selektywnego zbierania odpadów w sołectwie .
Ważne: Zanim wrzucimy należy usunąć kapsle, nakrętki, staramy się aby nie tłuc wrzucanego opakowania.

WOREK BRĄZOWY

W związku z ustawowym obowiązkiem ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pilica, właściciele nieruchomości zobowiązani są do zagospodarowywania odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji w miarę możliwości w kompostownikach poprzez ich kompostowanie lub w inny sposób wykorzystać je we własnym zakresie.
Odpady ulegające biodegradacji stanowią ponad połowę ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych. System gospodarki bioodpadami przede wszystkim, powinien opierać się na zapobieganiu i minimalizacji ich wytwarzania w dalszej kolejności bioodpady powinny zostać powtórnie wykorzystane, poddane recyklingowi lub innym metodom odzysku, aby ograniczyć ich masę, ponieważ wysokość opłaty za składowanie uzależniona jest od masy odpadów.
W przypadku, gdy nie możemy zagospodarować odpadów ulegających biodegradacji gromadzimy je w workach brązowych.
Do brązowego worka wrzucamy odpady ulegające biodegradacji:
są to na przykład odpady zielone z ogrodów (liście, chwasty, skoszoną trawę), rozdrobnione gałęzie, odpady kuchenne - zepsute owoce i warzywa, obierki itp.

Nie należy wrzucać: przetworzonej żywności: zlewek zup, kości, przetworów, popiołu z węgla kamiennego itp.


JAK CZĘSTO ODBIERANE BĘDĄ ODPADY Z NIERUCHOMOŚCI?

Dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) będą odbierane jeden raz w miesiącu tak jak odpady segregowane, natomiast w zabudowie wielorodzinnej będą odbierane raz na dwa tygodnie (szczegółowy harmonogram zostanie dostarczony przez przedsiębiorcę do każdej nieruchomości oraz zostanie ogłoszony na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy).

A CO Z INNYMI RODZAJAMI ODPADÓW KOMUNALNYCH?

Oprócz zbiórki odpadów komunalnych opisanych powyżej gmina zapewni raz w roku odbiór odpadów wielkogabarytowych. Ponadto, nowością jest uruchomienie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pilicy ul. Żarnowiecka 83. PSZOK przyjmuje odpady w każdy  piątek miesiąca w godzinach od 10.00 do 18.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przyjmował będzie nieodpłatnie: papier, tworzywa sztuczne różne, opakowania wielomateriałowe, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane leki i chemikalia, odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych,

Będziemy mogli również przywieźć odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej, przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

Nieodpłatnie przyjmowany w ramach systemu gruz nie może być zanieczyszczony odpadami innymi takimi jak: azbest, drewno, ceramika, pianki, plastiki itp.

 

Od kiedy należy płacić

Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Pilica pokój Nr 21 w godzinach od 7:00 do 14:15 lub przelewem na konto Bank Spółdzielczy Wolbrom  o/Pilica 13 84500005 0040 0400 0013 0001 do dnia 15-go każdego miesiąca. Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dn. 15 lipca 2013r. Przykład wyliczenia opłaty miesięcznej w przypadku, gdy odpady zbierane będą w sposób selektywny 2 osoby x 7,00 zł = 14 zł. Przykład wyliczenia opłaty miesięcznej w przypadku, gdy odpady zbierane będą w sposób nieselektywny 2 osoby x 14,00 zł = 28 zł . Segregacja się opłaca.  

Firmą odbierająca odpady komunalne jest
PZOM STRACH Spółka z o. o. Sp. komandytowa,
tel. 34 3299229

Gmina Pilica dołoży wszelkich starań aby nowy system odbierania odpadów komunalnych spełniał założenia ustawy, a koszty funkcjonowania były jak najmniejsze dla mieszkańców.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pilica

 

Kategoria główna artykułu to: Ochrona Środowiska - 2016 rok.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Pilica. Data utworzenia: 2016-02-18.
Wprowadził do systemu: Eliza Piątek. Data wprowadzenia: 2016-02-18 07:51:14.
Zatwierdził do publikacji: Eliza Piątek. Data publikacji: 2016-02-18 07:51:14.
czytano: 1312 razy, id: 3903
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-02-18
Nowa wiadomość
Eliza Piątek

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

PILICA
Urząd Miasta i Gminy, ul. Żarnowiecka 46A 42-436

tel.: (032) 673 51 04, (032) 673 51 03
e-mail: urzad@pilica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pilica 2003-2019