Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Komunikat

Wyświetl stronę główną » Komunikat

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy Pilica z siedzibą w Pilicy, ul. Żarnowiecka 46A;
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy jest Pan Grzegorz Bojanek; Adres kontaktowy inspektora ochrony danych osobowych: iodo@pilica.pl tel. 32/6735104
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych i zleconych zadań gminy oraz wniosków mieszkańców na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b,c i e rozporządzenia;
 4. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione prawem podmioty publiczne i niepubliczne konieczne do realizacji zadań urzędu, wniosków mieszkańców lub realizacji umów;
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich wyłącznie w celu realizacji wniosków skierowanych do Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy i za zgodą wnioskodawców.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania potrzeby ich przetwarzania.
  Następnie wraz z datą ustania potrzeby zostaną zarchiwizowane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie;
 7. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy posiada prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu;
 8. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są na podstawie jej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jak również ma prawo do żądania usunięcia przetwarzanych danych osobowych;
 9. Podanie danych osobowych jest wymagane. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie bez rozpatrzenia wniosków i pism kierowanych do Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy

Osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Urząd Miasta i Gminy w Pilicy ma prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Data dodania: 2018-05-28.

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy PILICA
ul. Żarnowiecka 46A
42-436 Pilica

tel. (32) 673 51 04
tel. (32) 673 51 66
fax:(32) 673 60 81

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
http://gmpilica.peup.pl

Skrytka ePUAP: /5573rqbnv5/skrytka

Aktualny nr konta bankowego
BS Wolbrom O/Pilica
13 8450 0005 0040 0400 0013 0001

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.