Artykuł pochodzi ze strony: www.pilica.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.pilica.bip.jur.pl/artykuly/6412

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Podtytuł: którym udzielono pomocy publicznej w 2022 roku.

Treść do pobrania z załącznika poniżej

Oosba odpowiedzialna za treść: Marta Kalamat