Artykuł pochodzi ze strony: www.pilica.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.pilica.bip.jur.pl/artykuly/5868

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Pilica decyzja WA.RZT.70.119.2021/5

Treść w załączeniu poniżej.

Osoba odpowiedzialna za treść: Władysław Wścisło – Z up. Dyrektora ZUWIKw Pilicy
Udostępnił: Eliza Piątek