Artykuł pochodzi ze strony: www.pilica.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.pilica.bip.jur.pl/artykuly/4737

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Pilica

Treść w załączeniu poniżej.


Osoba odpowiedzialna za treść: Adam Rozlach – Dyrektor ZUWIKw Pilicy
Udostępnił: Eliza Piątek