Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta i Gminy

Wyświetl stronę główną » Rada Miasta i Gminy » Posiedzenie komisji - rok 2022 kadencja 2018-2023 » Ogłoszenie o terminach posiedzeń komisji » Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta i Gminy

Podtytuł: w dniu 25 sierpnia 2022 r.

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Miasta i Gminy Pilica, że w dniu 25 sierpnia 2022 r. o godz.15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy przy ul. Żarnowieckiej 46A odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta i Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  • przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pilica do roku 2030,
  • przyjęcia Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta i Gminy Pilica do roku 2030,
  • ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zmiany Statutu Zakładu Usług Wodnych i  Komunalnych w Pilicy,
  • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pilica,
  • zmiany uchwały nr LI/351/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z 30 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród,
  • określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pilica na rok szkolny 2022/2023,
  • przejęcia przez Gminę Pilica do realizacji zadania Województwa Śląskiego pod nazwą „Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich” w granicach administracyjnych Gminy Pilica,
  • wyrażenia zgody na  przedłużenie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na  część nieruchomości położonej w Pilicy, stanowiącej własność Gminy Pilica,
  • wyrażenia zgody na  przedłużenie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na  część nieruchomości położonej w Wierbce, stanowiącej własność Gminy Pilica,
  • zmiany Uchwały Nr XL/243/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy na 2022 rok,  
  • zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2026.
 2. Przedstawienie procedury wyboru ławników sądowych.

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy
Barbara Przybylik

Osoba odpowiedzialna za treść: Iwona Kazior

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Posiedzenie komisji - rok 2022 kadencja 2018-2023.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2022-08-19 14:55

Dodanie artykułu - Eliza Piątek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy PILICA
ul. Żarnowiecka 46A
42-436 Pilica

tel. (32) 673 51 04
tel. (32) 673 51 66
fax:(32) 673 60 81

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
http://gmpilica.peup.pl

Skrytka ePUAP: /5573rqbnv5/skrytka

Aktualny nr konta bankowego
BS Wolbrom O/Pilica
13 8450 0005 0040 0400 0013 0001

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.