Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU DLA MIASTA I GMINY PILICA DO ROKU 2030

Wyświetl stronę główną » Konsultacje » KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU DLA MIASTA I GMINY PILICA DO ROKU 2030

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Pilica!

Burmistrz Miasta i Gminy Pilica, działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022r, poz. 559) w związku z art. 39 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2021r, poz. 247 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 384/2022 Burmistrza Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 16 maja 2022r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta i Gminy Pilica do roku 2030, zaprasza Państwa do uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta i Gminy Pilica do roku 2030.

Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag w zakresie projektu Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta i Gminy Pilica do roku 2030.

Konsultacje społeczne przedmiotowego projektu są prowadzone poprzez zamieszczenie projektu Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta i Gminy Pilica do roku 2030 na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Pilica w zakładce „Konsultacje społeczne”.

Opinie/uwagi do projektu w/w dokumentu można składać w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Pilicy, ul. Żarnowiecka 46a, 42-436 Pilica lub elektronicznej na adres: urzad@pilica.pl za pomocą załączonego formularza konsultacyjnego, w terminie od dnia 16 maja  2022r do dnia 6 czerwca 2022r.

W przypadku przesłania opinii/uwag pisemnie decyduje data wpływu na wskazany powyżej adres, a nie data stempla pocztowego.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pilica

Artur Janosik

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2022-05-16 13:54

Dodanie załącznika/ załączników - Anna Szota

2022-05-16 13:54

Dodanie załącznika/ załączników - Anna Szota

2022-05-16 13:54

Dodanie załącznika/ załączników - Anna Szota

2022-05-16 13:49

Dodanie artykułu - Anna Szota

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy PILICA
ul. Żarnowiecka 46A
42-436 Pilica

tel. (32) 673 51 04
tel. (32) 673 51 66
fax:(32) 673 60 81

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
http://gmpilica.peup.pl

Skrytka ePUAP: /5573rqbnv5/skrytka

Aktualny nr konta bankowego
BS Wolbrom O/Pilica
13 8450 0005 0040 0400 0013 0001

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.