Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

PORZĄDEK OBRAD XXVIII SESJI RADY MIASTA I GMINY PILICA

Wyświetl stronę główną » Rada Miasta i Gminy » Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2020 - kadencja 2018-2023 » Ogłoszenie o terminach sesji » PORZĄDEK OBRAD XXVIII SESJI RADY MIASTA I GMINY PILICA

Podtytuł: w dniu 28 grudnia 2020 r.

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Miasta i Gminy Pilica, że w dniu 28 grudnia 2020 r. tj. poniedziałek o godz.15:00 w sali Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy przy ul. Zawierciańskiej 12 odbędzie się sesja Rady Miasta Gminy.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z przebiegu obrad dwóch poprzednich sesji.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany uchwały Nr XXVII/165/2020 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Pilica na lata 2021-2025,
  • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2021,
  • wprowadzenia zmian do statutu Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych,
  • określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Miasta i Gminy Pilica,
  • zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
  • ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy na 2021 rok,
  • uchwalenia budżetu Gminy Pilica na rok 2021,
  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilica na lata 2021 – 2026.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad sesji.

 Przewodnicząca
 Rady Miasta i Gminy
 Barbara Przybylik

Osoba odpowiedzialna za treść: Iwona Kazior

 

 

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2020 - kadencja 2018-2023.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2020-12-21 14:23

Dodanie artykułu - Eliza Piątek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy PILICA
ul. Żarnowiecka 46A
42-436 Pilica

tel. (32) 673 51 04
tel. (32) 673 51 66
fax:(32) 673 60 81

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
http://gmpilica.peup.pl

Skrytka ePUAP: /5573rqbnv5/skrytka

Aktualny nr konta bankowego
BS Wolbrom O/Pilica
13 8450 0005 0040 0400 0013 0001

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.