Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pilicasobota, 4 lipca 2020 r.

imieniny: Aurelia, Malwina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: w dniu 27 marca 2020 r.

Ogłoszenie

Uprzejmie informuję mieszkańców Miasta i Gminy Pilica, że w dniu 27 marca 2020 r. tj. piątek o godz.15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy odbędzie się nadzwyczajna Sesja Rady Miasta i Gminy.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
  2. określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie,
  3. określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy – pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu,
  4. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości – Solca,
  5. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  6. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pilica,
  7. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 792/30, położonej w Pilicy, stanowiącej własność Gminy Pilica,
  8. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Burmistrza Miasta i Gminy Pilica na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
  9. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w 2020 roku,
  10. zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
  11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026.
 3. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy
Barbara Przybylik

Osoba odpowiedzialna za treść: Iwona Kazior
Udostępnił: Eliza Piątek

Kategoria główna artykułu to: Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2020 - kadencja 2018-2023.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Pilica. Data utworzenia: 2020-03-24.
Wprowadził do systemu: Eliza Piątek. Data wprowadzenia: 2020-03-24 13:56:12.
Zatwierdził do publikacji: Eliza Piątek. Data publikacji: 2020-03-24 13:56:12.
czytano: 157 razy, id: 5389
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-03-24
Nowa wiadomość
Eliza Piątek

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

PILICA
Urząd Miasta i Gminy, ul. Żarnowiecka 46A 42-436

tel.: (032) 673 51 04, (032) 673 51 03
e-mail: urzad@pilica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pilica 2003-2020