Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pilicawtorek, 7 lipca 2020 r.

imieniny: Estera, Rudolf

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: w dniu 29 października 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

          Uprzejmie informuję mieszkańców Miasta i Gminy Pilica, że w dniu 29 października 2019 r. tj. wtorek o godz.15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta i Gminy.
 
Tematem posiedzenia będzie:  
1. Prezentacja możliwości modernizacji oświetlenia ulicznego.
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminów oraz nadzoru pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:  
1) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pilica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publiczneg i o  wolontariacie w roku 2020”, 
2) zmiany Uchwały Nr XIII/80/2019 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/2019 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Pilica,
3) zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej na kwotę 2.032.000 zł, 
4) zmian w budżecie gminy na 2019 rok,       
5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026.

    
Przewodnicząca                                       
Rady Miasta i Gminy
Barbara Przybylik
 

Osoba odpowiedzialna za treść: Iwona Kazior
Udostępnił: Anna Szota
Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Pilica. Data utworzenia: 2019-10-24.
Wprowadził do systemu: Anna Szota. Data wprowadzenia: 2019-10-24 15:15:34.
Zatwierdził do publikacji: Anna Szota. Data publikacji: 2019-10-24 15:15:34.
czytano: 61 razy, id: 5270
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-10-24
Aktualizacja wiadomości
Anna Szota

2019-10-24
Aktualizacja wiadomości
Anna Szota

2019-10-24
Nowa wiadomość
Anna Szota

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

PILICA
Urząd Miasta i Gminy, ul. Żarnowiecka 46A 42-436

tel.: (032) 673 51 04, (032) 673 51 03
e-mail: urzad@pilica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pilica 2003-2020