Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Porządek obrad XXIX Sesji Rady Miasta i Gminy

Wyświetl stronę główną » Rada Miasta i Gminy » Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2016- kadencja 2014-2018 » Ogłoszenie o terminach sesji » Porządek obrad XXIX Sesji Rady Miasta i Gminy

Podtytuł: w dniu 27 października 2016 r.

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Miasta i Gminy Pilica, że w dniu 27 października 2016 r. tj. czwartek o godz.15:00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się Sesja Rady Miasta i Gminy.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji.
 3. Wręczenie radnej, wybranej w wyborach uzupełniających, zaświadczenia o wyborze.
 4. Złożenie ślubowania przez radną, wybraną w wyborach uzupełniających.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta i Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów oraz nadzoru pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) prowadzenia wspólnej obsługi przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Pilicy,
  • b) statutu Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Pilicy,  
  • c) nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 1 w Pilicy,
  • d) nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy,
  • e) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pilica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017”,
  • f) ustalenia stawek podatku od nieruchomości,
  • g) udzielenia dotacji celowej dla jednostki OSP w Szycach,
  • h) udzielenia dotacji celowej dla jednostki OSP w Siadczy,
  • i) udzielenia dotacji celowej dla jednostki OSP w Kleszczowie,
  • j) udzielenia dotacji celowej dla jednostki OSP w Kleszczowie,
  • k) zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
  • l) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026.
 9.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski.
 11. 1Zamknięcie obrad sesji.  

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy
Barbara Przybylik

Osoba odpowiedzialna za treść: Iwona Kazior
Udostępnił: Eliza Piątek

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Ogłoszenie o terminach sesji-rok 2016- kadencja 2014-2018.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2016-10-19 14:53

Dodanie artykułu - Eliza Piątek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy PILICA
ul. Żarnowiecka 46A
42-436 Pilica

tel. (32) 673 51 04
tel. (32) 673 51 66
fax:(32) 673 60 81

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
http://gmpilica.peup.pl

Skrytka ePUAP: /5573rqbnv5/skrytka

Aktualny nr konta bankowego
BS Wolbrom O/Pilica
13 8450 0005 0040 0400 0013 0001

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.