Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pilicaniedziela, 12 lipca 2020 r.

imieniny: Brunon, Jan

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

UCHWAŁA Nr XIV/92/2004 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 06 lutego 2004 r.w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r

Strona główna » Uchwały » UCHWAŁA Nr XIV/92/2004 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 06 lutego 2004 r.w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r

Rada Miasta i Gminy
w PilicyUCHWAŁA Nr XIV/92/2004

Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 06 lutego 2004 r.w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami/, oraz art. 109, 111, 116, 117 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz.1014 z późniejszymi zmianami/.Rada Miasta i Gminy w Pilicy
uchwala:


§ - 1

W uchwale Nr XIV/91/2004 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 06 lutego 2004r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok postanawia się wprowadzić następujące zmiany:

1) Zwiększyć przychody

952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
o kwotę 532.095 zł

2) Zwiększyć wydatki

W dziale 600 - Transport i łączność
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 532.095 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa drogi gminnej Złożeniec - Szustry” finansowanej przy udziale środków z programu „SAPARD”.


Zadania powierzone

3) Zwiększyć dochody

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdz. 75414 - Obrona cywilna
§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego
o kwotę 10.483 zł

4) Zwiększyć wydatki

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdz. 75414 - Obrona cywilna
o kwotę 10.483 zł
w tym:
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę 7.924 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne
o kwotę 1.365 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy
o kwotę 194 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych
o kwotę 1.000 zł

Zmian dokonuje się na podstawie porozumienia z 30.12.2003r. zawartego z Zarządem Powiatu w Zawierciu w sprawie przekazania środków na realizację zadań związanych z obroną cywilną na 2004r. (0,65 etatu).


Plan budżetu po zmianach

DOCHODY - 11.218.535 zł

WYDATKI - 12.583.630 zł


§ - 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi


§ - 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszeniaPrzewodniczący
Rady Miasta i Gminy
Jan Pająk
Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Pilica. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Eliza Piątek. Data wprowadzenia: 2004-12-28 08:15:09.
Zatwierdził do publikacji: Eliza Piątek. Data publikacji: 2004-12-28 08:15:09.
czytano: 551 razy, id: 2254
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2004-12-28
Nowa wiadomość
Eliza Piątek

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

PILICA
Urząd Miasta i Gminy, ul. Żarnowiecka 46A 42-436

tel.: (032) 673 51 04, (032) 673 51 03
e-mail: urzad@pilica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pilica 2003-2020