Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pilicaniedziela, 12 lipca 2020 r.

imieniny: Brunon, Jan

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała Nr XIV/95/2004 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 06.02.2004 r. w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia dla sołtysów i inkasenta za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego.

Strona główna » Uchwały » Uchwała Nr XIV/95/2004 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 06.02.2004 r. w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia dla sołtysów i inkasenta za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego.

RADA MIASTA I GMINY
w Pilicy

Uchwała Nr XIV/95/2004
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 06.02.2004 r.


w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia dla sołtysów i inkasenta
za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 6b
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 94,
poz. 431 z 1993 r. z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r.
z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z 2002 r.) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
– Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy
w Pilicy

u c h w a l a :

§ 1.

1. Pobór łącznego zobowiązania pieniężnego podatku rolnego, podatku od
nieruchomości i podatku leśnego dokonany będzie w drodze inkasa przez
sołtysów na terenie danego sołectwa i inkasenta na terenie wsi Dzwonowice,
Szyce, Wierbka, Smoleń, Sławniów, Złożeniec, Cisowa i Kocikowa.
Wykaz miejscowości na terenie gminy Pilica stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 2.

Inkasentem we wsi:
- Dzwonowice ustala się Panią Justyna Owcarz
- Szyce ustala się Pana Tomasz Birkowski
- Wierbka ustala się Pania Bożena Ziętek
- Smoleń ustala się Panią Martyna Opiłka
- Sławniów ustala się Panią Józefa Korcipa
- Cisowa ustala się Pana Robert Dachowski- Złożeniec ustala się Pana Tomasz Kowal
- Kocikowa ustala się Panią Joanna Ławniczak

§ 3.

Wynagrodzenie dla sołtysów i inkasenta za inkaso wypłacane będzie kwartalnie
w wysokości:
- 150 zł stałego wynagrodzenia
- 10 % od zainkasowanej kwoty

Terminem płatności dla inkasentów jest dzień trzeci następujący po dniu, w którym
zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5.

Tracą moc uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy

- Nr VI/43/2003 z 28 kwietnia 2003 r.
- Nr VII/54/2003 z 27 czerwca 2003 r.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
Jan Pająk


Załącznik do Uchwały Nr XIV/95/2004
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 6 lutego 2004 r.

Wykaz miejscowości gminy Pilica:1. Sołectwo Biskupice
2. Sołectwo Cisowa
3. Sołectwo Dobra
4. Sołectwo Dobra Kolonia
5. Sołectwo Dobraków
6. Sołectwo Dzwonowice
7. Sołectwo Dzwono-Sierbowice
8. Sołectwo Jasieniec
9. Sołectwo Kidów
10. Sołectwo Kleszczowa
11. Sołectwo Kocikowa
12. Miasto Pilica
13. Sołectwo Podleśna
14. Sołectwo Przychody
15. Sołectwo Siadcza
16. Sołectwo Sierbowice
17. Sołectwo Sławniów
18. Sołectwo Smoleń
19. Sołectwo Solca
20. Sołectwo Szyce
21. Sołectwo Wierbka
22. Sołectwo Wierzbica
23. Sołectwo Zarzecze
24. Sołectwo Złożeniec

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Pilica. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Eliza Piątek. Data wprowadzenia: 2004-12-28 12:39:06.
Zatwierdził do publikacji: Eliza Piątek. Data publikacji: 2004-12-28 12:39:06.
czytano: 853 razy, id: 2248
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2004-12-28
Nowa wiadomość
Eliza Piątek

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

PILICA
Urząd Miasta i Gminy, ul. Żarnowiecka 46A 42-436

tel.: (032) 673 51 04, (032) 673 51 03
e-mail: urzad@pilica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pilica 2003-2020