Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

U c h w a ł a Nr XIV/98/2004 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie : zbycia lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Pilica.

Wyświetl stronę główną » Uchwały » U c h w a ł a Nr XIV/98/2004 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie : zbycia lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Pilica.

RADA MIASTA I GMINY
w PILICY


U c h w a ł a Nr XIV/98/2004
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 6 lutego 2004 r.


w sprawie : zbycia lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Pilica.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 37 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r.) Rada Miasta i Gminy w Pilicy

u c h w a l a :

§ 1
Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości lokalowe (mieszkalne i użytkowe) w budynku stanowiącym własność Gminy Pilica wykazane w załączniku do niniejszej uchwały. Sprzedaż lokali mieszkalnych następuje na rzecz najemców, z którymi najem został nawiązany na czas nieokreślony. Zbycie tych lokali następuje w trybie bezprzetargowym. Zbycie lokalu użytkowego następuje w trybie przetargowym.

§ 2
Sprzedaż odrębnej własności lokali odbywa się z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności gruntowej.
§ 3
Nabywca lokalu mieszkalnego ponosi koszty wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Wpłaty należności należy dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy przed przystąpieniem do wyceny lokalu. Dokonana wpłata zostaje zaliczona na poczet ceny lokalu. W przypadku rezygnacji z nabycia lokalu wpłacona kwota stanowiąca koszty wyceny przepada.
§ 4
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy

Jan Pająk

Załącznik do Uchwały Nr XIV/98/2004
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 6 lutego 2004 r.
miejscowość,
obręb ewidencyjny ulica nr budynku ilość lokali oznaczenie ewidencyjne nieruchomości powierzchnia nieruchomości
Pilica Krótka 2 mieszkalne
8
użytkowe
1 597/3, 597/4 348 m²
120 m²
Informacje

Rejestr zmian

2004-12-28 00:00

Dodanie artykułu - Eliza Piątek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy PILICA
ul. Żarnowiecka 46A
42-436 Pilica

tel. (32) 673 51 04
tel. (32) 673 51 66
fax:(32) 673 60 81

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
http://gmpilica.peup.pl

Skrytka ePUAP: /5573rqbnv5/skrytka

Aktualny nr konta bankowego
BS Wolbrom O/Pilica
13 8450 0005 0040 0400 0013 0001

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.