Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pilicasobota, 30 maja 2020 r.

imieniny: Feliksa, Ferdynanda

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

U c h w a ł a Nr XIV/98/2004 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie : zbycia lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Pilica.

Strona główna » Uchwały » U c h w a ł a Nr XIV/98/2004 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie : zbycia lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Pilica.

RADA MIASTA I GMINY
w PILICY


U c h w a ł a Nr XIV/98/2004
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 6 lutego 2004 r.


w sprawie : zbycia lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Pilica.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 37 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r.) Rada Miasta i Gminy w Pilicy

u c h w a l a :

§ 1
Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości lokalowe (mieszkalne i użytkowe) w budynku stanowiącym własność Gminy Pilica wykazane w załączniku do niniejszej uchwały. Sprzedaż lokali mieszkalnych następuje na rzecz najemców, z którymi najem został nawiązany na czas nieokreślony. Zbycie tych lokali następuje w trybie bezprzetargowym. Zbycie lokalu użytkowego następuje w trybie przetargowym.

§ 2
Sprzedaż odrębnej własności lokali odbywa się z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności gruntowej.
§ 3
Nabywca lokalu mieszkalnego ponosi koszty wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Wpłaty należności należy dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy przed przystąpieniem do wyceny lokalu. Dokonana wpłata zostaje zaliczona na poczet ceny lokalu. W przypadku rezygnacji z nabycia lokalu wpłacona kwota stanowiąca koszty wyceny przepada.
§ 4
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy

Jan Pająk

Załącznik do Uchwały Nr XIV/98/2004
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 6 lutego 2004 r.
miejscowość,
obręb ewidencyjny ulica nr budynku ilość lokali oznaczenie ewidencyjne nieruchomości powierzchnia nieruchomości
Pilica Krótka 2 mieszkalne
8
użytkowe
1 597/3, 597/4 348 m²
120 m²
Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Pilica. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Eliza Piątek. Data wprowadzenia: 2004-12-28 12:51:21.
Zatwierdził do publikacji: Eliza Piątek. Data publikacji: 2004-12-28 12:51:21.
czytano: 602 razy, id: 2242
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2004-12-28
Nowa wiadomość
Eliza Piątek

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

PILICA
Urząd Miasta i Gminy, ul. Żarnowiecka 46A 42-436

tel.: (032) 673 51 04, (032) 673 51 03
e-mail: urzad@pilica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pilica 2003-2020