Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pilicaczwartek, 4 czerwca 2020 r.

imieniny: Helga, Karol

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

U c h w a ł a Nr XIV/99/2004 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie : nabycia na rzecz Gminy Pilica działek gruntowych położonych w miejscowości Sławniów.

Strona główna » Uchwały » U c h w a ł a Nr XIV/99/2004 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie : nabycia na rzecz Gminy Pilica działek gruntowych położonych w miejscowości Sławniów.

RADA MIASTA I GMINY
w PILICY

U c h w a ł a Nr XIV/99/2004
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 6 lutego 2004 r.


w sprawie : nabycia na rzecz Gminy Pilica działek gruntowych położonych
w miejscowości Sławniów.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r.) Rada Miasta i Gminy w Pilicy

u c h w a l a :

§ 1

Nabyć odpłatnie na rzecz Gminy Pilica działki gruntu wykazane w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy

Jan Pająk

Załącznik
do Uchwały nr XIV/99/2004
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 6 lutego 2004 r.


Wykaz działek gruntu, obręb ewidencyjny Sławniów:

1. działka gruntu nr 101/4 o pow. 103 m²
2. działka gruntu nr 133/1 o pow. 1642 m²
3. działka gruntu nr 394/1 o pow. 6 m²
4. działka gruntu nr 384/1 o pow. 19 m²
5. działka gruntu nr 407/1 o pow. 834 m²
6. działka gruntu nr 408/1 o pow. 585 m²
7. działka gruntu nr 346/1 o pow. 19 m²
8. działka gruntu nr 343/1 o pow. 24 m²
9. działka gruntu nr 341/1 o pow. 99 m²
10. działka gruntu nr 336/3 o pow. 219 m²
11. działka gruntu nr 330/3 o pow. 290 m²
12. działka gruntu nr 298/1 o pow. 177 m²
13. działka gruntu nr 342/1 o pow. 20 m²
14. działka gruntu nr 339/1 o pow. 97 m²
15. działka gruntu nr 340/1 o pow. 90 m²
16. działka gruntu nr 337/3 o pow. 195 m²
17. działka gruntu nr 337/5 o pow. 278 m²
18. działka gruntu nr 335/1 o pow. 305 m²
19. działka gruntu nr 333/1 o pow. 133 m²
20. działka gruntu nr 332/1 o pow. 139 m²
21. działka gruntu nr 331/1 o pow. 361 m²
22. działka gruntu nr 321/1 o pow. 310 m²
23. działka gruntu nr 322/1 o pow. 1136 m²
24. działka gruntu nr 300/1 o pow. 94 m²
25. działka gruntu nr 300/2 o pow. 636 m²
26. działka gruntu nr 283/1 o pow. 542 m²
27. działka gruntu nr 283/2 o pow. 1241 m²
28. działka gruntu nr 283/3 o pow. 1227 m²
29. działka gruntu nr 282/4 o pow. 1703 m²
30. działka gruntu nr 282/6 o pow. 123 m²
31. działka gruntu nr 282/7 o pow. 651 m²
32. działka gruntu nr 347/1 o pow. 579 m²
33. działka gruntu nr 376/1 o pow. 430 m²
34. działka gruntu nr 405/1 o pow. 413 m²
35. działka gruntu nr 404/1 o pow. 324 m²
36. działka gruntu nr 348 o pow. 600 m²Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Pilica. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Eliza Piątek. Data wprowadzenia: 2004-12-28 12:59:53.
Zatwierdził do publikacji: Eliza Piątek. Data publikacji: 2004-12-28 12:59:53.
czytano: 606 razy, id: 2240
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2004-12-28
Nowa wiadomość
Eliza Piątek

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

PILICA
Urząd Miasta i Gminy, ul. Żarnowiecka 46A 42-436

tel.: (032) 673 51 04, (032) 673 51 03
e-mail: urzad@pilica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pilica 2003-2020