Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pilicasobota, 30 maja 2020 r.

imieniny: Feliksa, Ferdynanda

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

UCHWAŁA Nr XV/100/2004 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 14 kwietnia 2004r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy

Strona główna » Uchwały » UCHWAŁA Nr XV/100/2004 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 14 kwietnia 2004r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy

Rada Miasta i Gminy
w Pilicy

UCHWAŁA Nr XV/100/2004
Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 14 kwietnia 2004rw sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, art. 18a ust. 3 art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami/, art.136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami/, oraz art. 99 ustawy z dnia 30 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta /Dz. U. Nr 113 poz. 984 z 2002r. z późniejszymi zmianami/ po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy w Pilicy z wykonania budżetu za 2003r. i wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy w Pilicy


Rada Miasta i Gminy
uchwala:


§ - 1

Przyjąć sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania budżetu za 2003 rok
dotyczące:

a) zamknięcia rachunkowego dochodów budżetu gminy na kwotę 11.962.316 zł
w tym:
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje bieżących
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami 665.984 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej 24.207 zł

b) zamknięcia rachunkowego wydatków budżetu gminy na kwotę 11.236.701 zł
w tym:
- zamknięcia rachunkowego wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami 613.052 zł
- zamknięcia rachunkowego wydatków zadań realizowanych
przez gminę na podstawie porozumień z organami
zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4 do uchwały 24.207 zł
c) sprawozdania z wykonania przychodów i rozchodów
zakładów budżetowych zamykające się:
w przychodach kwotą 2.389.138 zł
w rozchodach kwotą 2.395.129 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

d) sprawozdania z wykonania przychodów i rozchodów
środków specjalnych zamykającego się:
w przychodach kwotą 23.986 zł
w rozchodach kwotą 20.700 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały

e) sprawozdania z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamykającego się:
w przychodach kwotą 27.897 zł
w rozchodach kwotą 15.662 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały

f) informacji z realizacji zadań inwestycyjnych, załącznik Nr 8

g) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2003r zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ - 2

Udzielić absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Pilicy za 2003 rok.

§ - 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
Jan Pająk
Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Pilica. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Eliza Piątek. Data wprowadzenia: 2004-12-28 13:07:43.
Zatwierdził do publikacji: Eliza Piątek. Data publikacji: 2004-12-28 13:07:43.
czytano: 624 razy, id: 2238
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2004-12-28
Nowa wiadomość
Eliza Piątek

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

PILICA
Urząd Miasta i Gminy, ul. Żarnowiecka 46A 42-436

tel.: (032) 673 51 04, (032) 673 51 03
e-mail: urzad@pilica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pilica 2003-2020