Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pilicaniedziela, 12 lipca 2020 r.

imieniny: Brunon, Jan

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

UCHWAŁA Nr XVII /121 /2004 Rady Miasta i Gminy W Pilicy z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Strona główna » Uchwały » UCHWAŁA Nr XVII /121 /2004 Rady Miasta i Gminy W Pilicy z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Rada Miasta i Gminy
w Pilicy

UCHWAŁA Nr XVII /121 /2004
Rady Miasta i Gminy W Pilicy
z dnia 29 czerwca 2004 roku


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami/, art. 109, 111, 116, 117 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku /, Rada Miasta i Gminy w Pilicy

uchwala:

§ - 1

W uchwale Nr XIV/91/2004 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 6 lutego 2004r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok postanawia się wprowadzić następujące zmiany:


A) Zwiększyć dochody o kwotę 184.554zł

w tym:
W dziale 758 - Różne rozliczenia
rozdz. 75805 - Część rekompensująca subwencji ogólnej
§ 2920 - Subwencje ogólne z Budżetu Państwa
o kwotę 84.554zł

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 25 maja 2004r Nr ST3-4820-22/2004 w sprawie przyznania części rekompensującej subwencji ogólnej.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80120 - Licea Ogólnokształcące
§ 6620 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
o kwotę 100.000zł

Zmian dokonuje się na podstawie aneksu Nr 1/2004 do umowy zawartej z Zarządem Powiatu, a Burmistrzem Miasta i Gminy w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego – „Budowa Liceum Ogólnokształcącego w Pilicy”.

Zwiększyć wydatki o kwotę 184.554zł

w tym:

W dziale 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 54.094zł
( roboty budowlane – 51.929,58 zł.
nadzór - 2.164,42 zł.)

Z przeznaczeniem na odbudowę dróg gminnych w Wierzbicy D1208, D1210 współfinansowanych ze środków na usuwanie skutków powodzi.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 130.460zł
w tym:

Rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę 30.460zł

Z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń nauczycieli szkół podstawowych.

Rozdz. 80120 - Licea Ogólnokształcące
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne
o kwotę 100.000zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa Liceum ogólnokształcącego w Pilicy”.

B) Dokonać przeniesień między działami

Zmniejszyć wydatki

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport
Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej
w tym:
§ 4260 - Zakup energii
o kwotę 500zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych
o kwotę 7.000zł

Zwiększyć wydatki

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
§ 4260 - Zakup energii
o kwotę 500zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych
o kwotę 7.000zł

Z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania lokalu stanowiącego własność Gminy przy ulicy Zamkowej 4b.


Plan budżetu po zmianach:

DOCHODY - 11.853.851 zł

WYDATKI - 13.799.826 zł§ - 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi


§ - 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia


Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
Jan Pająk

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Pilica. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Eliza Piątek. Data wprowadzenia: 2004-11-25 14:35:50.
Zatwierdził do publikacji: Eliza Piątek. Data publikacji: 2004-11-25 14:35:50.
czytano: 845 razy, id: 2189
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-11-18
Aktualizacja
Eliza Piątek

2004-11-25
Nowa wiadomość
Eliza Piątek

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

PILICA
Urząd Miasta i Gminy, ul. Żarnowiecka 46A 42-436

tel.: (032) 673 51 04, (032) 673 51 03
e-mail: urzad@pilica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pilica 2003-2020