Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pilicasobota, 7 grudnia 2019 r.

imieniny: Agata, Dalia

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała Nr XVII/122/2004 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 29.06.2004 r. w sprawie: utworzenia środka specjalnego przy jednostce budżetowej Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół.

Strona główna » Uchwały » Uchwała Nr XVII/122/2004 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 29.06.2004 r. w sprawie: utworzenia środka specjalnego przy jednostce budżetowej Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół.

Rada Miasta i Gminy
w Pilicy
Uchwała Nr XVII/122/2004
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29.06.2004 r .


w sprawie: utworzenia środka specjalnego przy jednostce budżetowej Zespół
Ekonomiczno- Administracyjny Szkół.
Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r o samorządzie gminnym / Dz.U.Nr 142 , poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm./ , art. 79 ust.2 ustawy z dnia 7.09.1991 r o systemie oświaty /Dz.U. Nr 67 , poz. 329 z 1996 r z późn. zm./ oraz art.21 ust.1 pkt .1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155 , poz 1014 z 1998 r z późn. zm./ Rada Miasta i Gminyu c h w a l a

§ 1

Utworzyć środek specjalny przy Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w
Pilicy dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pilica.
W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Rozdział 80114 - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

- Rozdział 80101 - szkoły podstawowe :

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Pilicy
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Wierbce
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Dzwono-Sierbowicach
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Sławniowie
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Kidowie
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Kocikowie

- Rozdział 80110 - gimnazja :


- Gimnazjum nr1 w Pilicy
- Gimnazjum nr 2 w Wierbce
- Rozdział 80104 – przedszkola :
-
- Przedszkole w Pilicy
- Przedszkole w Wierbce

- Rozdział 85401 – świetlice:


- Świetlica przy Szkole Podstawowej w Pilicy


§ 2.

Przychodami środka specjalnego są:
-wpłaty młodzieży z tytułu odpłatności za wyżywienie ,
-wpłaty Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za wyżywienie młodzieży z rodzin
ubogich,
-odpłatność personelu i innych osób za korzystanie z wyżywienia ,
-darowizny przeznaczone na wyżywienie ,
-odsetki od środków na rachunku bankowym,
-dochody z najmu i dzierżawy gruntów i pomieszczeń użytkowanych przez szkoły i
placówki prowadzone przez Gminę Pilica ,
- darowizny przeznaczone dla szkół i placówek oświatowych,
- nieodebrane wadia z tytułu wycofania się z zawarcia umów na zakup usług , dostaw
i robót budowlanych ,

§ 3.

Wydatkami środka specjalnego są :

- wydatki na pokrycie kosztów wyżywienia ,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych , w szczególności zakup materiałów i wyposażenia ,
- zakup pomocy naukowych ,
- naprawy i remonty w placówkach oświatowych ,
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach i zawodach ,
- dofinansowanie do wycieczek dla uczniów ,
- dofinansowanie do uroczystości szkolnych ,
- obsługa rachunku bankowego .


§ 4.

Środki specjalne będą gromadzone przez jednostkę budżetową na wyodrębnionym rachunku bankowym w B.S. Wolbrom Oddział w Pilicy .

§ 5.

Podstawą gospodarki finansowej środków specjalnych będzie plan finansowy opracowany na każdy rok budżetowy.

§ 6.


Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno –
Administracyjnego Szkół w Pilicy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.07.2004 r .

§ 8.

Traci moc Uchwała nr VIII /68/2003 z dnia 8 sierpnia 2003r.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
Jan Pająk
Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Pilica. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Eliza Piątek. Data wprowadzenia: 2005-01-04 08:21:07.
Zatwierdził do publikacji: Eliza Piątek. Data publikacji: 2005-01-04 08:21:07.
czytano: 544 razy, id: 2186
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2005-01-04
Nowa wiadomość
Eliza Piątek

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

PILICA
Urząd Miasta i Gminy, ul. Żarnowiecka 46A 42-436

tel.: (032) 673 51 04, (032) 673 51 03
e-mail: urzad@pilica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pilica 2003-2019