Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pilicasobota, 7 grudnia 2019 r.

imieniny: Agata, Dalia

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała Nr XXVI/180/2005 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 03.03.2005r. w sprawie: zmian do Uchwały Nr XIV/95/2004 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 06.02.2004 r. w spr. ustalenia wysokości wynagrodzenia dla sołtysów

Strona główna » Uchwały » Uchwała Nr XXVI/180/2005 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 03.03.2005r. w sprawie: zmian do Uchwały Nr XIV/95/2004 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 06.02.2004 r. w spr. ustalenia wysokości wynagrodzenia dla sołtysów


Rada Miasta i Gminy
w PilicyUchwała Nr XXVI/180/2005
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 03.03.2005r.


w sprawie: zmian do Uchwały Nr XIV/95/2004 Rady Miasta i Gminy
w Pilicy z dnia 06.02.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości
wynagrodzenia dla sołtysów i inkasenta za pobór łącznego
zobowiązania pieniężnego.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.),
art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 94, poz.431 z 1993 r. z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.
Nr 9, poz. 84 z 2002 r. z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z 2002 r.) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137,
poz. 926 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy w Pilicy

uchwala :

§ 1
W § 2 uchwały zmienia się inkasenta we wsi Kocikowa z Pani Joanny Ławniczak na Panią Adrianę Paciej.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
Jan Pająk
Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Pilica. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Eliza Piątek. Data wprowadzenia: 2005-04-25 12:11:48.
Zatwierdził do publikacji: Eliza Piątek. Data publikacji: 2005-04-25 12:11:48.
czytano: 526 razy, id: 2082
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2005-04-25
Nowa wiadomość
Eliza Piątek

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

PILICA
Urząd Miasta i Gminy, ul. Żarnowiecka 46A 42-436

tel.: (032) 673 51 04, (032) 673 51 03
e-mail: urzad@pilica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pilica 2003-2019